KRONİK PROSTATİT PÜF NOKTALARI

CP/CPPS (KRONİK PROSTATİT);PÜF NOKTALARI

TARİHÇE;Prostatit 100 yıldır bilinen. tanı ve tedavide 50 yıldır dişe dokunur yaklaşımlar yapılabilen çiçeği burnunda bir hastalıktır.

 • Prostatit ilk defa 1815 de tanımlandı
 •  1906 da klinik değerlendirmelere katıldı
 • 1933 yılında prostatitte bakteriel ve sitolojik değerlendirmeler yapıldı.
 • 20.yy da prostat masajı devreye girdi
 • 1930 larda antibiotik kullanıldı
 • 1960 larda prostat masajı sonucu oluşan üretral akıntı damlası incelendi (EPS)

Devamını Oku

PROSTATİT TANI VE TEDAVİSİ

PROSTATİT

Değerli okuyucular,meslek hayatım boyu yaptığım gözlemlerde prostatitli hastaların yeteri kadar bilgilendirilmediklerini (konunun çok karışık olması sebebiyle) gördüm,bu durumun da hastaları “kapana kısılmışçasına” çaresiz bıraktığını ve yakınmalarını artırdığını saptadım.Malesef çok teknik konu olduğu için arı dil kullanamadım,bir başka arkadaşımın da bu konuya çözüm getireceğini umarak ,bu yazıyı prostatitli hastalarımda ki bilgi açlığını gidermek için kaleme aldım

Prostat sadece erkeklerde bulunan tubulo alveolar dış salgı bezidir. Kadınlar daki iç rahmin karşılığı bir organdır. Prostat erkeklerde mesan enin altında penis kökünün hemen üzerinde , Ağırlığı 20-25 gram, İri “at kestanesine” benzeyen organdır.

Prostat aynı zamanda erkeğin ikincil sex organıdır. En önemli vazifesi ise meninin %95 ini teşkil ederek spermayı sulandırıp ejekulatın miktarını çoğaltarak döllenmeyi kolaylaştırır. Prostatik dokuda yüksek konsantras yonda çinko vardır. Çinkonun da fonksiyonel açıdan karbonik anhidraz ve karbonik dehidro genez enzimleriyle ilişkili olduğu bilinmektedir. Çinko yetmezliklerinde de prostat küçüldüğü gözlemlenmiştir.

Devamını Oku

PROSTATİT

PROSTATİT

Prostat sadece erkeklerde bulunan bir salgı bezidir .  Kadınlardaki iç rahmin karşılığı bir organdır. Prostat erkeklerde mesanenin altında penis kökünün hemen üzerinde . Ağırlığı  20-25 gram. İri  bir kestaneye benzeyen hafif konik bir organdır.

Prostat bir dış salgı bezidir. Aynı zamanda organizmanın ikincil sex organıdır . En önemli vazifesi meninin  % 95 ini teşkil ederek spermayı sulandırır. Böylece ejekulatın miktarını çoğaltarak döllenmeyi kolaylaştırır. Prostatik dokuda yüksek konsantrasyonda çinko vardır. Çinkonun karbonik anhidraz ve dehidrogenez enzimleriyle ilişkisi vardır. Çinko yetmez liklerinde prostat dumura uğrar. Prostatik Sekresyon: pH 6,5 olup süt görünüşünde özel bir kokusu olan bir sıvıdır. İçe risinde fibronilizin, asit fosfotaz ve beta glukuronidaz enzimleri tespit edilmiştir.Ayrıca plazmadan daha fazla mik tarda Na, K, Ca ihtiva eder.  Anyon bakımdan daha fakirdir. Bol sitrat bulunur . Bunlardan başka aminoasitler, proteinler , lipitler , kollestrol bulunur. Prostat ergenlik yaşına kadar faal değildir. Ergenlikte faaliyet göstermeye başlar 25 yaşına kadar artar daha sonra faaliyetinde yavaş yavaş düşme görülür.

Devamını Oku

PROSTAT BÜYÜMESİ

BPH

Yaşlılarda sık görülen  iyi huylu prostat büyümesi“olarak bilinir.iyi huylu prostat büyümesi hastalığına benign prostat hiperplazisi (BPH) denilir.Kanserle ilgisi yoktur.

Prostat;idrar kesesinin hemen altında,penis kökünün gerisinde yer alan iri bir kestane büyüklüğünde,kas ve bezlerden yapılı ,içinden idrar yolunun geçtiği ayrıca erkeklik yollarının(meni) da bu seviyede idrar yoluna bağlandığı,18-20 gr ağırlığında bir organdır.

Prostatın birinci görevi idrarın depolanması ve boşalmasında idrar kesesi ile koordineli çalışır.

İkinci görevi ise testislerde yapılıp ,meni kordonu ile prostata gelen spermlere (1 ml) ,prostat suyu (4 ml) katılır ,oluşan sperm bu noktadan süratle penisten fışkırır gibi dışarı boşalır. Görüldüğü gibi sperm hacminin %80 kadarı prostat sıvısıdır.Bu sıvı döllenme aşamasına kadar spermlere yaşama şansı verir.

Böylesine önemli görevleri olan prostatta 40 yaşında 4 erkekten birinde, 65 yaşında 2 erkekten birinde BPH hastalığı görülmeye başlar.Bu hastalıkta 10 kişiden birinde ameliyata gereksinim duyulur.Görüldüğü gibi BPH sıklığı yaşla birlikte artan hastalık tır.%2.5 oranında hyperplazik glandlarda infaktlar görülür buna bağlı olarak kanlı idrar yapma yakınması gelişir.Tümör gibi hastalıklarla ayırıcı tanı dikkatle yapılmalıdır.

BPH prostat kanserine  dönüşmez. Fakat BPH ‘lılarda prostat kanseri 4 misli fazla görülür.

Oluşumu:Prostat bezi iç kısmında özel bir bölgedeki (tranzis yonel zon) peri üretral bezler testisin ekdokrin   kontrolü altındadır.BPH androjen /östrojen dengesizliği veya bu orana     dengesiz  prostat cevabı sonucu oluşur. Prostatın dış kısmı: Testesterona (erkeklik hormonu) duyarlı, İç kısmı:Östrojene (kadınlık hormonu) duyarlı .Aktif testesteron protatın iç kısmında, dış kısmına göre 3 misli fazladır.Yine Testesteron BPH de tüm prostatta,normal prostata göre  5-6 misli fazladır.Bu örneklerden de anlaşolacağı gibi BPH oluşumunda hormonal etkinin de net bir riçimde rol aldığı anlaşılmaktadır.

 

Tedavi:

1-Medikal:

 • Prostatı genişletici ilaçlar(Alfa Blokörler)Flomax, Hytrin,  Xatral-XL,Cardura Xl,Tamsulosin vb
 • Prostatı küçültücü  ilaçlar: Finasterid,dutasterid grubu ,Serenoa Repens bitki extresi vb ilaçlar kullanılırBu tür  ilaçların kullanımı ile  Sexual yan etki %3-4 görülebilir ,%60 ilaç bırakıldıktan sonra düzelme olur.

2-Açık Cerrahi:Gelişen teknoloji açık ameliyat gereksinimini %10 seviyelerine indirmiştir.Aşağıdaki şekil açık cerrahi ameliyat hakkında genel bir fikir vermektedir.

3Kapalı Cerrahi:

 • TURP:Anestezi altında, penis içinden özel donanımlı bir endoskop ile girilerek, elektrik enerjisi kullanıarak yapılan bir  operasyondur.  BPH tedavisinde   %90 kullanılır.Operasyon sonu alınan parçalar açık ameliyatlarda olduğu gibi patolojik  incelemeye gönderilebilir ama diğer kapalı operasyonlar da bu olanak yok tur  Bu nedenle TURP hala altın stan darttır. An cak aşağıda adı geçen operasyonlar bazı özel durumlarda seçilen yöntemlerdir.Biz Bahçelievler Özel Yaşam Hastanesinde kapalı prostat ameliyatlarında Wolf”un Bipolar.TUR aleti kullanmaktayız. Bu aletler elektrik devresini kendi üzerinde tamamlarlar,kalp pili ve işitme implant cihazlara zarar vermezler ve işlem anında özel pahalı sıvılar yerine serum fizyolojik kullanılır.Eski monopolar TUR aletlerinde bu üstün özellikler yoktur.

 

 • Lazer,Grean light:Ameliyat materyalini patolojiye  gönderilememesi bir dezavantajdır.Ama daha az kanama ya  ne den olması bir avantaj gibi görünmektedir.Bipolar TURP aletlerinin kullanıma girmesi ile bu avantajı da azaltmaktadır.
 • Radyo Frequency
 • Mikro Wave Thermo Treatment
 • Alkol Enjeksiyonu
 • TURP Ameliyatına Bağlı Yan Tesirler
 1. TURP da spontan kavernöz aktivite kaybı olabilir. %0-40 arası impotans olgularına rastlanabilir.
 2. TURP sonu şikayetler %75-90 düzelir. %5-35 devam eder
 3. BPH ameliyatını takiben %1, radikal prostatektomiyi takiben %2-87 kalıcı yada geçici inkontinans olur. İnkontinans tedavisi %32 penil klemp, %6 cerrahi girişim gerektirir.
 4. %1.5-29 üretral darlık ve zor idrar yapma