İDRAR KAÇIRMA

İDRAR KAÇIRMA

Hern iki böbrek tarafından kan temizleme işlemi sonu atık olarak üretilen idrar iç idrar yolları aracılığı ile idrar kesesine gelir.Erişkin günde 800-1200 cc idrar üretir. Bu bizim suda eriyen katı maddelerin vücuttan atılması için gerekli miktardır.Ayrıca ortalama 1000 cc idrar çıkarmak için 3 misli sıvı almamız gerekliliğini de hatırlamamız lazım.

1

Devamını Oku

VEZİKO ÜRETERAL REFLÜ

VEZİKO ÜRETERAL REFLÜ

İdrar kesesindeki idrarın işeme esnasında iç idrar yoluna ve böbreğe doğru kaçmasına VUR (veziko üreteral reflü) ya da kısaca Reflü denir .Bu olay idrar yolu hastalıkların  önemli bir bulgusudur.Reflü sonunda böbreğin işlevini bozan hastalıktır.

Böbrekte oluşan idrarı mesaneye getiren 25-30 cm uzunluğundaki iç idrar yolları mesane tabanındaki üçgen bögesine doğrudan değil de  bir miktar mesane mukoza denen iç döşemenin altından (en az 8 mm mukoza altı tunel olmalı) seyrettikten sonra   özel bir şekilde bağlanırlar.Bu özel bağlantı; işeme esnasında dış idrar yolu açılırken iç idrar yolları bağlantı kısımları kapanır ,reflü oluşmaz ve dış idrar yolundaki güçlü idrar akımı oluşur.

Devamını Oku

SİSTİT

SİSTİT

Sistit; idrar kesesi iltihaplanmasıdır. Anatomik farklılık nedeni ile kadınlarda daha sıklıkla görülür.Sistit, ihmal edildiği takdirde kronikleşebilir öncelikle alt idrar yollarında  daha sonra da üst idrar yollarında bozukluk yaratabilir.Bu neden le erken tanınıp tedavi edilmelidir.Bakteriyel sistitler genellikle 20-40 yaşları arasındaki genç kadınlarda daha sık görü lür. Her 5 kadından biri yaşamının herhangi bir döneminde en az bir kez sistit hastalığına   yakalanmakta dır.Erkekler 50-60 yaşlarında prostat büyümesine bağlı tıkanıklarının artması ile sistit hastalığına  kadındaki sıklıkta yakalanmakta dırlar.Genel olarak idrar yolları iltihaplarında aşağıdaki saptamaları da dikkate almak gerekir

Devamını Oku

NÖROJEN MESANE

NÖROJEN MESANE

İdrar kesesinin sinirlerinde hastalık  sonucu  depolama ve  boşaltma işlevlerinin bozulması sonucu gelişen klinik tabloya nörojen mesane  (NM) denir . İdrar kesesi asıl görevi yeteri miktarda idrarı düşük basınçlı olarak depolayıp uygun yer ve zamanda boşaltmaktır.Aşağıdaki şekilde ,normal işeme esnasında alt idrar yolunun çalışması gösterilmektedir.Nörojen mesanede bu ritim bozulmaktadır,buna bağlı birçok hastalıklar ve sonunda böbrek yetmezliği gelişmektedir.Onun için nörojen mesaneyi erken tanıyıp önlem almak hastanın yaşam kalitesini yükseltir,daha sağlıklı kalmasını sağlar

Devamını Oku

GECE YATAK ISLATMA

ENÜREZİS  NOCTURİNA   

Enürezis noctürina “Gece Yatak Islatma”olarak bilinir3 yaşın üzerinde yatağı ıslatanlar enüretik sayılır. Tedaviye 5 yaşından  sonra başlanır.Normal koşullarda sağlıklı kişilerde gece hipofizden salınan´´vazopressin´´ artar ve idrar miktarı %50 azalır.bu denge bozulduğunda da gece yatak ıslatması olur

Devamını Oku

AŞIRI AKİF MESANE

   AŞIRI AKTİF  MESANE

  • AAM  denilebilmesi için hastanın 18 yaşın üzerinde ve yakınmalar en az 6 aydan fazla olmalı.
  • AAM nin toplumda görülme sıklığı %15 dir .Bu hastalık tüm yaş gruplarında izlenebilir ancak yaygınlığı yaşla birlikte artar,45 yaş ve altı grupta %10, 75 yaş ve üzerinde %30’dan oranda görülür.
  • Hastalarda İdrar yapma sıklığı günlük 8 den,idrar kaçırma yakınması kaftada 5 den fazla  olmalı ,bu bulgulara %30 rastlanır.
  • ABD de 20.milyon kişide AAM var ve yine  ABD de AAM ilk 10 hastalık arasında(8.sıra) yer almaktadır.

Devamını Oku