BÖBREK İLTİHAPLARI


BÖBREK İLTİHAPLARI

Böbrekler karın boşluğunun en arka ve üst kısmında yer alan 100-150 gr ağırlığında ,fasulye tanesi şeklinde bir çift organdır.Her bir böbrek;sayısı bir milyon civarında,toplu iğne den daha küçük ,çay süzgecine benzeteceğimiz  “arıtma ünitesinden” oluşmuş tur.Arıtma üniteleri süzgeç kısmından kan hücreleri ve albumin gibi büyük monekül ağırlıklı proteinler geçemez.Ancak kanın sıvı kısmı geçer.Süzgeçin sap kısmından ise kanda fazla bulunan katı organik maddeler ve tuzlar atılır.Üre, ürik asit,fosfat gibi.Bu yolla böbreklerden 30 gr katı madde sıvı ortamda eritilerek atılır.Her 1 gr katı madde ise 40 ml sıvıda erir.Yani tam katı madde temizliği için  30×40=1200 ml sıvı (idrar) gerekir.Böbreklerin 1200 cc idrar yapması için de 3000 ml günlük sıvı tüketimi yapılmalıdır. Arıtma  ünitelerinin görevi kanı fiziksel ve kimyasal olarak temizlemektir .Bu  işlemin sonucu oluşan idrar ise iç idrar yolu ile ıdrar kesesinde birikir,takiben uygun yer ve zamanda dış idrar yolu ile dışarı atılır.

  Devamını Oku

ÜROLOJİK ACİLLER

ÜROLOJİK ACİLLER

Tıpta her bölümün kendine özgü, ivedi değerlendirilip,hemen  tedavi gerektiren belirtiler vardır,bunlara acil durumlar denir.En iyi bilinen  acil durum ağrıdır.Hatta kişinin neresi ağrıyorsa canı oradadır der halkımız.Genel Cerrahide apandisit,.Ortopedide  kırıklar, Nörolojide  inmeler (felç),Kalp için gögüs ağrıs ısıkça rastlanan acillerdir.Halkımız tarafından bu konular daha iyi bilin mesine rağmen ürolojik aciller  (ÜA) daha az bilinmektedir.

Üroloji Bilim Dalı; Böbrek,idrar yolları,erkekte ise cinsel organ hastalıkları ile ilgilenmektedir.Bir üroloji uzmanının en başta gelen görevi “idrar akışını” bozan tüm hastalıklarla mücadele etmektir.Prensip olarak “İdrar akışı tam tıkanıklığı” ise acilen tedavi edilmelidir.

İDRAR YAPAMAMA ;En ivedi sorundur mutlaka anında düzeltil meli.Bu hastalarda  göbek altında şişlik ve rahatsızlık hissi geli şir.Öncelikle “sonda” takılarak hasta rahatlatılır,daha sonra sebebe yönelik araştırma yapılır.İdrar yapamamanın sebebi sıklıkla 60-70 yaş arası erkeklerde görülen prostat büyümesi veya taşa bağlı dış idrar yolu tıkanıklığıdır. Devamını Oku

ERKEKTE HPV HASTALIĞI

ERKEKTE HPV HASTALIĞI :Halk arasında genital siğil olarak da bilinir.Bireysel hak ve özgürlüklerin öne çıkarak yaygınlaştığı çağı mızda, insanlar cinsel yaşantılarında da bağımsız olmak iste mektedirler.Ancak her hakkın bir de sorumluluğu olduğunu unutmamak gerekir.Kamu oyununda.cinsel yolla geçen AIDS,HPV , GONORE,SİFİLİS,HERPES gibi hastalıklar  sıkça konuşulmakla kalmayıp “cinsel  panik” yaratmaktadır.Bu yazımızla konunun duyarlılığını göz önünde tutarak erkekte HPV (Genital Siğil) hastalığından  bahsedeceğiz.

Devamını Oku

OBSTRÜKTİF ÜROPATİ

OBSTRÜKTİF ÜROPATİ

Böbrekte oluşan idrar, kanallardan ve iç idrar yollarından geçerek idrar kesesinde toplanır, uygun yer ve zamanda da istemli olarak irademiz dahilinde dışarı atılır.Bu olaya Eflux (Normal İdrar Akımı) denir.İdrar akımı sadece yer çeki minin etkisinde değildir.İdrar yolunun her seviyesinde idrarı aşağı doğru iten basınçlar mevcuttur.Diğer bir mekanizma ise  idrar kesesinde, idrarın  zorlanma ve işeme anında böbrek yoluna geri kaçmasını önleyen özel bir kas sistemi vardır. Bu sisteme üretero trigonal kompleks  adı verilir, adeta supap gibi çalışır.İdrar kesesinde biriken idrarın geri kaçmasını önler . Eğer idrar geri  kaçacak olur ise Reflu dediğimiz hastalık gelişir. Bu da ilerde böbrek çalışmasını bozan bir durumdur.

Devamını Oku

YAŞLILARDA PROSTAT BÜYÜMESİ

  KIRK YAŞ ÜZERİ ERKEKLERİN KORKULU RÜYASI   

                                 PROSTAT  BÜYÜMESİ                                

     Değerli okurlarımız,

Orta yaş ve yaşlı erkek grubunda sık rastlanan önemli halk sağlığı sorunu olan, Prostat Büyümesi (Benign Prostat Hiperplazisi=BPH) hakkında sizleri bilgilendirmeye çalışaca ğız.                                                                                                  

Prostat;idrar kesesi hemen altında,penis kökünün önünde yer alan iri bir kestane veya ceviz büyüklü ğünde , kas ve bezlerden oluşan , içinden idrar yolunun geçtiği ve erkeklik yolları (meni) ile birleştiği ,18-20 gr ağırlığında bir organdır.

Devamını Oku

CİNSEL YOLLA GEÇEN HASTALIKLAR

CİNSEL YOL İLE BULAŞAN HASTALIKLAR

Bireysel hak ve özgürlüklerin ön planda olduğu asrımızda buna paralel olarak cinsel alanda da toplum baskısı azalmakta.Cinselliğin serbest yaşanması bizleri bu yolla geçen hastalıklar ile sıkça karşı karşıya getirmektedir. Bu hastalıklar vücudumuza yaptığı etkiden daha çok korku yaratıp cinsel yaşantımızı kabusa dönüştürürler. Cinsel yol ile bulaşan (CYBH) hastalıklar hakkında bilgi edinmek bu konuda duyarlı davranmak hastalıkların erken tanısı ve kolaylıkla tedavi edilmesi demektir.Daha da önemlisi kişilerin cinsel kabusu haline gelen bu hastalık grubunun tanınması huzurlu cinsel yaşantının oluşmasını sağlayacaktır.

Devamını Oku

SÜNNET

SÜNNET

Tarihçe

Antropologlar sünnetin başlangıcı hakkında görüş birliğine varamamıştır. Sünnetin tarihini M.Ö. 15000 yıllarında ki taş devrine kadar götürenler vardır.Eski ana erkil dinlerde İştar ve Kibele diye anılan ana tanrıçalara ,eski za man hacıları  penisleri kökünden kesilerek ,anatanrıça heykelinin dibindeki toprağa gömerlerdi.kurban edililen penis ve akan kan ile  toprağın döllenerek bereketinin artırıldığına inanılırdı. Bu yöntemler klanın=topluluğun yaşamını tehdit etmesi nedeni ile zamanla sünnet derisinin kesilmesi şeklinde değişti