CİNSEL YOLLA GEÇEN HASTALIKLAR

CİNSEL YOL İLE BULAŞAN HASTALIKLAR

Bireysel hak ve özgürlüklerin ön planda olduğu asrımızda buna paralel olarak cinsel alanda da toplum baskısı azalmakta.Cinselliğin serbest yaşanması bizleri bu yolla geçen hastalıklar ile sıkça karşı karşıya getirmektedir. Bu hastalıklar vücudumuza yaptığı etkiden daha çok korku yaratıp cinsel yaşantımızı kabusa dönüştürürler. Cinsel yol ile bulaşan (CYBH) hastalıklar hakkında bilgi edinmek bu konuda duyarlı davranmak hastalıkların erken tanısı ve kolaylıkla tedavi edilmesi demektir.Daha da önemlisi kişilerin cinsel kabusu haline gelen bu hastalık grubunun tanınması huzurlu cinsel yaşantının oluşmasını sağlayacaktır.

Devamını Oku

VARİKOSEL

VARİKOSEL

Erkekte testis toplar damar yetersizliğine varikosel denir.Sol spermatik ven daha uzun olduğu için %85 sol tarafta varikosel gelişir.Bu hastalığın önemi;kısırlık yapan hastalıklar içinde en sık görülen ve tedavi edile bilen hastalık olmasıdır.Varikosel  testis ve kasık ağrısına ayrıca testis küçülmesine de neden olabilir.

Devamını Oku

CİNSEL YOLLA BULAŞAN ENFEKSİYONLAR

CİNSEL YOLLA BULAŞAN ENFEKSİYONLAR

Günümüzde Batı toplumlarında cinsellik serbest olarak yaşanmakta,ülkemizde büyük şehirlerde de eğilim bu yöndedir.Ancak her özgürlük kendine özgü sorumluluklar  da vardır.Özgürlüğümüzün kıymetini bilip sorumluluğumuzun farkında olup aşağıdaki soruların yanıtlarını tartışmaya açalım.

  • Cinsel yaşantımız ne gibi tehlikelerle doludur?
  • Nasıl önlemler almalıyız?

sorularını yanıtını bilelim ki mutlu ,sorunsuz bir yaşam sürelim.Bu yazıyı hastalarıma yönelik ,daha çok onları bilgilendirmek amacıyla kaleme aldım.Genital olarak bulaşan ;Sistit,prostatit ve vajinit gibi hastalıklar diğer bölümlerde anlatıldığı için bu bölümde bahsedilmeyecektir.

  Devamını Oku

PEYRONİE

PEYRONİE;Penis zarı (tunika albugineası) ve penis çubukları süngerimsi damarda (c.cavernozum)  fibröz ,kalsifiye plak oluşumu ile karakterize bir hastalıktır.Penil sertleşmede ;hastalık tarafına penil esneklik azaldığı için  eğrilme yapar ve ağrı oluşturur.Peyronie hastalığı halk arasında penis romatizması olarak da bilinir.Toplumda %04-3.5 görülür.%85 hücresel immun yanıt anormalliği sonucu oluşur.

INTRA SKROTAL KİTLELER

 

INTRA SKROTAL KİTLELER

HİDROSEL:

1-Konjenital Hidrosel:erkek yumurtası etrafında sıvı toplaması ile oluşan bir hastalıktır.%6 oranında görülür. %25 iki taraflı dır.Karın zarı ile skrotum arasında anne karnında iken var olan zarsı kanalın ( Procesus vaginalis‘in ) kapanmama sı ve  lenfatik damarlarda yeter sizlik sonucu oluşur.onucu oluşur. Her -hangi bir komplikasyon yoksa 2 yaşa kadar bekle nir. Yeni doğanda lenfatikdamarlar  4-5 ayda yeterli olur. Bazı hidrosel vakaları 4-6 aydan sonra kendiliğinden iyileşebilir ler.

Devamını Oku

İNMEMİŞ TESTİS

İNMEMİŞ TESTİS

Çocuk  anne karnında iken karın içi  bir organ olan  testis genetik  planlama ve  hormonların  etkisi ve  gubernaküler kasın rehberliği (yol göstermesi )ile ingiünal kanalı geçerek skrotuma (torbaya)  göç eder Bu göçün eksik olması , bir yerde takılması ile de inmemiş testis (İT) hastalığı oluşur.Bu hastalar tedavi olmaz iseler kısırlık gelişebilir ve İT’li vakalarda sonradan ortaya çıkabilecek hastalıkları fark etmek güçleşebilir;Tümör,orşit,testis torsiyonu gibi.Testisler normal vucut sıcaklığından 1-1.5 derece daha düşük bir ısıda verimli çalışırlar.Özellikle sperm yapımı bu ısıya çok duyarlıdır.Bu neden ile testisin skrotuma inmesi çok önemlidir . Ayrıca skrotum sıcakta gevşer açılır soğukta ise küçülür ve büzüşür. Bu olay skrotum dış duvarında yer alan dartus kası marifeti ile oluşur.Ayrıca testisleri hem sıcağa hem de teklikeye karşı ani ve hızlı  hareket ettiren kramaster kası vardır . Bahsedilen bu  iki sistem termostatlı  (ısıya ayar lı)  testis davranışı ortaya çıkartır.Bahsedildiği gibi bu sistem üreme için son derece önemlidir. Normal testis pubk kemikten 4-8 cm aşağıdadır ve sabit durmazlar skrotum ile beraber veya ondan bağımsız skrotum içinde hareket ederler.

İnmemiş testisin şematik görünümü:En yukarda karın içi,sonra kasık kanalı,daha aonra yukarı skrotal ve en altta ise anormal yerleşik testis.

Devamını Oku

KISIRLIK

KISIRLIK 

Ailede evliliğin 9 .ayında hamilelik olmazsa kısır (infertil) kabul edilerek tetkiklere başlanır.

  • %15 ailede infertilite vardır. Problem % 40 kadında, %40 erkekte ,%20 her ikisindedir.
  • Ejekülatın %80’i semen, %20’si sperm dir.
  • Prostat sıvısının %80’i seminal keseden salınır.
  • Prostat+seminila vezikalis+copper gland ;semenin %95’ini salgılar.
  • Erkek infertilitesinin %85 inde yapısal bozukluk vardır

Devamını Oku

HYPOSPADİAS

 HYPOSPADİAS

 Penis 3  tane kalem  şeklinde çubuktan oluşur . Her  bir çubuk  ise sünger  şeklinde  damarların özel paket lenmesi sonucu meydana gelir.Üstteki iki çubuk özellikle penis sertleşmesinde sorumludur bunlara corpus cavernozum.altta olan 3.çubu ğun içinden dış idrar yolu geçer bunada corpus spongiosum denir.

Penis başı dediğimiz yapı da bu c.spongiozuma bağlıdır.Bir şemsiye gibi  c.spongiosumlarında dış uç kısmını örter.Fonksi yon olarak 3 çubuğun koordineli hareketini sağlar.

Devamını Oku

EPİSPADİAS

 EPİSPADİAS

İdrar  deliğinin penisin  üst kısmında olması  ile karekterize hastalıktır. 30.000 doğumda 1 olur . Üretra , corpus caverno zum ve spongiozumda oluşan karmaşok bir bozukluk sonucu gelişen hastalıktır.Daha ileri formlarda karın ön ve alt duvar gelişim bozukluğuda oluşur ki buna da ekstrofi vezikalis denir.dışardan bakıldığında idrar kesesi içini görmek mümkündür.

Devamını Oku