PRP & P-SHOT

PENİL GENÇLEŞTİRME İÇİN KÖK HÜCRE VE PRP

                              UYGULAMASI(P-SHOT)

 

EREKTİL DİSFONKSİYON

Ereksiyon işlemi;Damar-sinir sistemi, penisinin (kas ve özel damardan oluşan korpus kavernuzum denen özel süngerimsi dokusunun) koordineli çalışmıyla gerçekleşir. Yani ereksiyon nörovasküler fenomendir.

Erektil disfonksiyon veya iktidarsızlık, cinsel ilişki için yeterin ce ereksiyona ulaşamama ve sürdürememe halidir. Tüm dünyadaki milyonlarca erkeği etkileyen ciddi bir sorundur.

Tüm yetişkin erkeklerin yaklaşık% 20’sinin erektil problemlerden muzdarip olduğu tahmin edilmektedir, bu rakam 40 yaş altında erkeklerde %10 iken 40 yaş ve üstünde % 30-50’ye yüksel mektedir.

Devamını Oku

CİNSEL GELİŞİM HASTALIKLARI

CİNSEL GELİŞİM HASTALIKLARI

Cinsel gelişim hastalıkları (CGH) denilince cinsel organların doğuştan ve edinsel hastalıkları kastedilmektedir. Konumuz ile ilgili bazı kavramlarda içerik açısından hala aktif gelişmeler vardır bu yönüyle anlaşılmasında bazı zorluklar olabilir. Amacımız çok geniş alanı kapsayan CGH hakkında fikir vermektir.

1-EDİNSEL CİNSEL GELİŞİM HASTALIKLARI

FİMOZİS –PARAFİMOZİS VE SÜNNET;Sünnet derisi altında koruyucu, yağlayıcı, apokrin özellikli Tayson bezlerinden salgılanan krem kıvamında,hafif sarı renkli özel salgıya Smegma denmektedir (Şekil 1). Smegma salgısı 16-17 yaşına kadar ortalama %5 artar. Normalde smegma bozulana ve enfekte olana kadar faydalı bir yapıdır. Şekil 1;Penis yapısı ve smegma.

Devamını Oku

SERTLEŞME SORUNU

 

 SERTLEŞME SORUNU “çok mu önemli?

Erkekte cinsel işlevin değerlendirilmesi için en önemli gösterge penis sertleşmesidir.Bu olayın yeteri zaman ve kıvamda sürdürülmesi gereklidir.Tıpta sertleşme problemi, erektil disfonksiyon olarak bilinmektedir ve önemli halk sağlığı problemidir.Konunun tek başına sertleşme problemi olarak algılanması eksikliktir ama halkımız ile iletişimde bu kavram çok daha kolay algılanmaktadır.

  • Yaş;Sertleşme problemi; 40 yaş altı 10 erkekten 1’inde ,40 yaş üstü ise 2 erkekten 1’inde görülmektedir.
  • Diyabet;5 yıllık hastalarda%30,15 yıllık hastalarda da %50 sertleşme problemi görülür.Diyabet ise toplumda 11 kişide 1 rastlanan ,sık görülen metabolik hastalıktır.Özetle DM da normal nüfusa göre sertleşme problemi 3 misli daha fazla görülmektedir.
  • Hipertansiyon;Toplumda 18 yaş üzeri nüfusunun %30 kadarında hipertan siyon hastastalığı vardır. Hipertansiyonda da %30  sertleşme problemi görülmektedir.
  • Obezite;Ülkemizde erişkin nüfusun yaklaşık %20’sinde görülmektedir. Doğrudan obezitenin kendisi ve eşlik eden hastalıklar(Diyabet, hipertansiyon, damar sertlaşmesi) sertleşme problemi oluşturmaktadır.

Asıl seks organı beynimizdir.Penis sadece beynin isteklerini yerine getiren bir “emireri”dir.Bilindiği gibi penis 15-20 cm uzunluğunda 3 adet kalem şeklinde çubuktan, her bir çubuk ise  sünger şeklinde damarlardan oluşmaktadır.Yani penis tama yakın “damarsal bir organdır”.Duygusal istekler sinirler aracılığı ile penise kan dolmasını ve Sonuçta sertleşmeyi sağlarlar.Çünki sertleşme hormonal,duygusal,damarsal ve sinirsel bir olaydır.

1

Devamını Oku

ANDROLOJİ ve TARİHÇESİ

ANDROLOJİ

Androloji ;Latincede erkeklerle ilgili anlamına gelse bile günümüzde  Erkek ve kadın cinselliğinin benzeyen ve biribirini tamamlayan yönleri olması nedeniyledir ki androloji artık erkek ve kadın cinsel sağlığını inceleyen bilim dalı haline gelmiştir. Kısaca “Androloji” terimi artık “Cinsel İşlev Bozuklukları” tanı ve tedavisi olarak değişmiştir.

TARİHTEN GÜNÜMÜZE CİNSELLİĞE BAKIŞ

Cinsellik temel içgüdülerimizdendir;Yeme,İçme,barınma vb gibi temel iç güdülerimiz yaşam için olmazsa olmazlarımızdır. Bir genelleme yaparsak yaşamın da üç temel kuralı var.

  1.  Var olmak,
  2.  Üremek
  3. Zevk Almak.

Devamını Oku

İKTİDARSIZLIK

İKTİKTİDARSIZLIK

İktidarsızlık ANDROLOJİNİN en önemli konusudur.Bu nedenla androlojide söze iktidarsızlıkla başlamak istiyorum.Bilindiği gibi androloji sadece erkek değil hem erkek hem de kadın cinsel sağlığı ile ilgilenen bir bilim dalıdır.

İnsanlar cinsel organlarla ve onun sağlığıyla var olduklarından bu tarafa ilgilenmekteler.Soyun devamı,toplulukların yaşaması açısından cinsellik çok önemlidir ve temel içgüdülerimizden birisidir.

Tarih öncesi devirlerde insanoğlu mağaralarda yaşarken, 30 bin yıl önvesine ait cinsel içerikli mağara duvar resimleri tapmışlar.15 bin yıl öncesine ait kemikten ve taştan penis maketleri yapmışlar.Daha sonra tarım toplumuna geçilince mabetlerinde bu cinsel içerikli resim ve heykelleri yapmışlar.Tarım toplumu daha fazla nufusu beslemesi sebebiyle büyük tapınaklar inşa edilip kendi ihtiyaçlarına göre de ritüeller düzenlemişler.2000 yıl öncesine ait Mısır tapınaklarında bunu görmekteyiz.Mısır tanrısı Amonra“nın penisi erektil vaziyette resmedilmiştir.Urfa yakınlarında Göbekli Tepe de 10 bin yıl öncesine ait tapınak buluntularında hem hayvanlar cinsellikleriyle resmedilirken erkek ve kadına ait belirgin cinsel organlı heykeller de bulunmuştur.

Tapınaklarda cinselliğin yer alması toplumun cinsel yaşantıyı kendi sratejilerine göre kontrol etme isteğinden kaynaklanmaktadır.Daha sonra tek tanrılı dinlerde de en çok üzerinde durulan ,kontrol edilmek istenen şeyin cinsel yaşantının düzenlenmesi olduğunu da görmekteyiz.

Cinsel yaşantımız özel olması nedeniyle bizi ilgilendirdiği gibi sonuçları itibariyle toplumu çok yakından ilgilendirmektedir.hiçbir toplum ve din bu konuya ilgisiz kalmamıştır.Sağlıklı nesiller cinsel bilinç ve sorumlulukla gelişebilmektedir.

Asıl konumuz olan iktidarsızlık; penisin yeteri zamanda yeteri kadar sertliğe ulaşamayıp,yeterli süre sertliğini koruyamaması haline denir.Konuyu biraz daha açarsak ;Penis 3 tane kalem şeklinde çubuktan ,Her bir çubuk da sünger yapısında damarlardan oluşur.Üstteki iki çubuk özellikle penis sertleşmesinden sorumludur ve bunlara corpus cavernozum , altta olan 3.çubuk içinden dış idrar yolu geçer,sertleşmede denge unsurudur buna da corpus spongiosum denir.

Devamını Oku

SİGARANIN CİNSEL ORGANLARA ETKİSİ

SİGARA VE CİNSELLİK

Sigaranın zararlarını bilmeyen yoktur ama alınan tüm yasak ve önlemlere karşın sigara içimi bir türlü önlenememiştir.Günümüz de dünyada her yıl 3 ila 4 milyon insan,her gün ise 15.000 kişi  sigaradan hayatını kaybediyor. Önlem alınmazsa bu rakamın yılda 12 milyona ulaşması beklenmektedir.

Sigaranın AIDS, tüberküloz, trafik kazası, anne ölümleri, intihar ve cinayetlerin toplamından daha fazla insanı öldüreceği tahmin edilmektedir.

Devamını Oku

HEMOSPERMİ

HEMOSPERMİ

Meninin kanlı gelmesi haline denir.Baze de hafif kahverengi gelir.Hastalarımız bu durumdan çok çabuk paniğe kapılırlar .Hemospermi  zor bir hastalık değildir ve biraz araştırmak ile bunun  asıl etken belirlenebilir.40 yaş altında daha sık rastlanabilir.Bazen anormal seksüel davranışta da rastlanabildiği gibi %20 vakada sebep tam olarak saptanamayabilir.