SERTLEŞME SORUNU

 

 SERTLEŞME SORUNU “çok mu önemli?

Erkekte cinsel işlevin değerlendirilmesi için en önemli gösterge penis sertleşmesidir.Bu olayın yeteri zaman ve kıvamda sürdürülmesi gereklidir.Tıpta sertleşme problemi, erektil disfonksiyon olarak bilinmektedir ve önemli halk sağlığı problemidir.Konunun tek başına sertleşme problemi olarak algılanması eksikliktir ama halkımız ile iletişimde bu kavram çok daha kolay algılanmaktadır.

 • Yaş;Sertleşme problemi; 40 yaş altı 10 erkekten 1’inde ,40 yaş üstü ise 2 erkekten 1’inde görülmektedir.
 • Diyabet;5 yıllık hastalarda%30,15 yıllık hastalarda da %50 sertleşme problemi görülür.Diyabet ise toplumda 11 kişide 1 rastlanan ,sık görülen metabolik hastalıktır.Özetle DM da normal nüfusa göre sertleşme problemi 3 misli daha fazla görülmektedir.
 • Hipertansiyon;Toplumda 18 yaş üzeri nüfusunun %30 kadarında hipertan siyon hastastalığı vardır. Hipertansiyonda da %30  sertleşme problemi görülmektedir.
 • Obezite;Ülkemizde erişkin nüfusun yaklaşık %20’sinde görülmektedir. Doğrudan obezitenin kendisi ve eşlik eden hastalıklar(Diyabet, hipertansiyon, damar sertlaşmesi) sertleşme problemi oluşturmaktadır.

Asıl seks organı beynimizdir.Penis sadece beynin isteklerini yerine getiren bir “emireri”dir.Bilindiği gibi penis 15-20 cm uzunluğunda 3 adet kalem şeklinde çubuktan, her bir çubuk ise  sünger şeklinde damarlardan oluşmaktadır.Yani penis tama yakın “damarsal bir organdır”.Duygusal istekler sinirler aracılığı ile penise kan dolmasını ve Sonuçta sertleşmeyi sağlarlar.Çünki sertleşme hormonal,duygusal,damarsal ve sinirsel bir olaydır.

1

Bugün de çok önemli olan penil sertleşme,eskiden de  Paganizm ve çok tanrılı dinlerde önemliydi.Bunun kanıtı olarak cinsellik tanrı katında temsil edilmekteydi.

2

Normal cinsel performans;Her iki taraf için tatmin edici cinsel ilişki olarak tanımlanır.

Normal cinsel performans için ise;

 1. Psikolojimizin
 2. Sinirlerimizin (merkezi ve çevresel sinirler)
 3. Damarlarımızın
 4. Cinsel hormonal sistemimizin sağlam olması gerekir..

Hafdada 2-3 kez cinsel birliktelik normaldir.Tüm dünyada günde 100.000.000,saniyede 1180 cinsel ilişki yaşandığı bilinmektedir. Bu kadar sık gerçekleşen eylemi bilmek ve tabuları yıkmak zorundayız.

Erkek cinseliğndeki risk faktörleri

 1. Yaş
 2. Sigara
 3. Alkol
 4. Madde bağımlılığı
 5. Psikolojik sorunlar
 6. Hipertansiyon
 7. Diyabet
 8. Obezite
 9. Diğer kronik hastalıklar

Erkek cinselliğinin değerlendirilmesi

 • Hastanın öyküsü
 • Fiziksel muayene
 • Laboratuar değerlendirmeler.
 1. Rutin kan tetkikleri;Kalp-damar ,metabolik hastalık lar,obezite,diyabetvb hastalıkların tanınması için
 2. Gonadalhormonlar;FSH,LH,PRL,Testesteron ölçümü.
 3. Penil renkli dopler-ultrason;Penis damarlanması, kan damar larından geçen kan akımının değerlendiril mesi.

3

 1. Sertleşmeyi değerlendiren özel elektronik RigiScan Plus gibi cihazlarla ölçümler.

4

 • Gece sertleşmesinin ölçümü(Nocturinal penil tümesans testi).
 • Cinsel Uyarım Testi (CUT);Çeşitli cinsel uyarılma  yapılan saatlik testlerdir(Provakatif testler).

5

 1. Gerekirse genetik incelemeler
 2. Eşlik eden diğer hastalıkların ve alışkanlıkların saptanması

Mümkünse eşler birlikte doktora başvurmalı.  Konu erkek cinsel sağlığı olsa bile sonuç her iki cinsi ilgilendirmektedir.Yukarda sayılan testlerin tümü hastanemiz üro-androloji pratiğinde uygulanmaktadır.

Sık yapılan hatalar

 • Gereksiz ilaç kullanmak.
 • Başvuru zincirinde doktoru devre dışı bırakmak.
 • Her 3 erkekten 2’si doktora başvurmadan aktardan ve internetten ne olduğu belirsiz ilaçlar almaktadırlar.
 • Bu konuda kullanılan ilaçların çoğu sahtedir ve güven sömürüsüne dayanır;”Tüm ilaçlar bitkiden yapılır,bitkiler ise zararlı değildir” dogmatik düşüncesi her zaman doğru de ğildir.Yapılan çalışmalarda sahte ilaçların içerisin de: Arsenik,borikasit,tuğla tozu,parkecilası,ayakkabı boyası,etkisi olmayan diğer katkı madde leri gibi.
 • Cinsel sağlığını konu dışı kişilere emenet etmek.
 • Aşırı pornografik yaklaşımlar.
 • Sex ile ilgili bazı şehir efsanelerine inanmak.

Yukarıdaki hatalardan sizi konu ile ilgili eğitimini almış üroloji uzmanları koruyabilir. Cinselliğimiz pornoya, sex tacirlerine,ak tara ve diğer şifacılara bırakılacak kadar önemsiz değildir.

Tedavi;Sertleşme problemi 3 ay sürerse ve en az sertleşmede  %25 kayıp gösterirse tedaviye başlanmalı.Penil sertleşme cinsel sağlığımızın “barometresi” gibidir ama cinselliğin tama mını ifade etmez.Bu nedenle çok çeşitli tedavi yöntemleri kullanıldığı gibi psikiatri,kadın doğum uzmaları gibi farklı branş lar da konuya sıklıkla dahil olurlar.

Bazı tedavi yöntemleri

 1. İnsana sevmeyi,paylaşmayı ve empati yapmayı öğretmek.Unutulmamalıdır ki “aşktan üstün sertleştirici” yoktur.
 2. Günde 1 saat spor ve Kegel exersizi.
 3. Ağız yoluyla alınan ilaçlar;Tip 5 fosfodiesteraz ilaçlar (tadalafil,vardenafil,udenafil)temastan 1 saat önce kullanılır.
 4. Vakum cihazları
 5. Penis içine enjeksiyon.
 6. Penis derisine ilaçlı bant tedavisi.
 7. Penis içine üretradan uygulanan hap tedavisi.
 8. Penil ESWT :Umut verici yeni bir yöntem.
 9. Elektrikle Pelvis Taban Kaslarının Testi (ePUT),Bkz:Pelvis Taban Kaslarının Testi
 10. Penis vaskülarizasyon tedavisi.
 11. Penilprotez

Son söz;İyi bir cinsel yaşam herkesin hakkıdır,mutlaka sağlıklı bir biçimde toplumumuzun kurallarına göre yaşanmalıdır.Penil sertleşme tedavisinde yukarıda verilen bilgiler doğrultusunda davranılmalı ve aklımızı kullanmalıyız.Televizyonumuzu uzaktan kumanda cihazı ile açıp kapayabiliriz ama penisin  böyle bir kontrol cihazı asla yoktur ama “sevgi ve uzlaşma “penil sertleşmenin vitamini gibidir.

6

ÇARESİZ DEĞİLİZ AMA ARAŞTIRARAK BİLMELİYİZ

Sertleşme probleminiz

Var mı?

      Farkında olun…..

Sorununuzu mutlaka üroloji uzmanınızla paylaşın.

 • Konu hakkında bilgilenin.
 • Üroloji uzmanından yardım alın.
 • Bilgilerinizi eşinizle paylaşın.
 • Tabularınız sizi ezmesine müsaade etmeyin.

NOT;Bu yazıyı okuyan ziyaretçilerimize “İktidarsızlık” başlıklı yazımızı da okumalarını öneririz.

admin