PROSTAT İÇERİSİNE ENJEKSİYON TEDAVİSİ

PROSTAT İÇİ ENJEKSİYON

İntra prostatik enjeksiyon kronik prostatit tedavisinde  yaklaşık  30 yıldır yapılagelen yardımci yöntemlerdendir.


 • Prostata iğne enjeksiyonu; yaklaşık 3-5 seansta kronik prostatit rahatsızlığı tedavi edilebilir.Kronik bakteriyel ve nonbakte riyel prostatit hastalarında ve prostat içindeki fibrokalsifik alanların varlığında doğrudan antibiyotik + kortizon+ağrı kesici içeren ENJEKSİYON KOKTEYLİNİ ((Örneğin;Bethamethasone+Lidocaine + Toradol(NSAİ)+ Antibiotik (Gentamycin , Tobra mycin, Aztreonam , Ciprofloxacin)) bu alanların içine uygulanmalıdır. Geleneksel antibiyotik tedavileri ile bu odakta  infeksiyon  sıklıkla tekrarlanır. Prostatın içine verilen antibiyotik sistemik dolaşıma  göre 2500 kat daha fazlaladır.  . Bu da tedavi gücünü artırır.1 veya 2 hafta ara ile yapılacak 3 seans uygulamagenelde sağıtımda yeterli olmaktadır.
 • İntra prostatik PRP enjeksiyonu;İntra prostatik enjeksiyonda en son uygulana tedavidir. Diş hekimleri tarafından 15 yıldır uygulanan PRP tedavisi hızla diğer branşlar tarafından kullanılmaya başlanmış son olarak da ürolojide kr prostatit,üretrit ve sistitte diğer tedavi yöntemlerine ek olarak kullanılmaya başlanmıştır. Özel santrafuj yöntemi ile elde edilen  plateretten  (trombosit:kan pulcuğu) zengin plazmanın yukardaki kokteylden ayrı olarak ,aynı teknikle ösel ultrason (TRUS) eşliğinde yapılması işlemidir.Burada özel serumda sadece yoğun trombosit (plazmanın en az 2-4 katı) değil hücresel büyüme ve iyileştirme faktörlerininin olması   nedeniyle ürolojide de kullanım alanı bulmuştur.

PRP serumunun elde edilişi

PRP serumu içindeki büyüme ve iyileştirme faktörleri

 • Platelet-derived growth factor
 • Transforming growth factor beta
 • Fibroblast growth factor
 •  İnsulin-like growth factor 1
 • İnsulin-like growth factor 2
 • Vascular endothelial growth factor
 • Epidermal growth factor
 • İnterleukin 8
 • Keratinocyte growth factor
 • Connective tissue growth factor

PRP yönteminin yan etkisi yoktur. Tamamen kişinin kendi kanından elde edildiği için doğaldır.Yapıldığı bölgede geçici bir  şişme yapabilir. Bu etki 1-2 gün içinde kendiliğinden geçer ve herhangi bir zararı yoktur.Bu durumda buz uygulama ve basit ağrı kesiciler ile kullanılabilir.

Prostat içine enjeksiyonun yapılma tekniği;

 •  Deri yüzeyinin tam bir dezenfeksiyonu sonrası litotomi (jinekolojik ) pozisyonda makata uyuşturucu jel sıkılıp beklenir.
 • Sonra çok ince bir transrektal ultrason probu yönlendirme için makat bölgesine ağrısız ve kibar bir şekilde sokulur.
 • Önce iğnenin gireceği yere lokal anestezi yapılır.
 • Yapılan bu anestezi sırasında hiç ağrı olmaz. 23 G  inceliğinde (çok incedir, hissedilmez) iğne ile apışarası dediğimiz anüs ile torba arasından girilir.Burada tarns perineal yol anlatılmakta bazı ürologlar bu işlemi trans rektal yollada yapmaktalar.
 • İltihaplanma neredeyse o taraftan girilir. İki tarafta ise iki taraftan girilir.
 • Hastamıza özel olarak hazırlanan kokteyl prostata ulaşıldıktan sonra prostatın içindeki fibrokalsifik alan içine girilip enjeksiyon şeklinde yapılır.Enjeksiyon gerekirse tekrarlanır
 • iğne çıkarıldıktan sonra kuvvetli bir prostat masajı uygulanır.

Hastamız işlemi esnasında çok az ağrı hissedebilir.bu dayanılmaz bir ağrı değildir.işlem genel anestezi gerektirmez.Bilgilendirme ve doktora olan güven işlemin ağrısız denecek şekilde yapılmasını sağlar.

Bu işlem yaklaşık hazırlığıyla birlikte 15 dakika sürer. Tabi ki uygulama aşaması çok daha kısadır. İşlemden sonra hasta yürüyerek odasına çıkar.5-10 dakika dinlendikten sonra normal günlük hayatına dönebilir.Otomobil kullanabilir.Fiziksel olarak yapmak istediği herşeyi yapabilir.Cinsel istek kaybı,ereksiyon kaybı,ejekulasyon kaybı gibi yan etkiler görülmez.Tam tersine bu şikayeti olanlarda düzelme görülür.  Ereksiyon gücünde ve cinsel istekte artış olmaktadır.

Hastalar 5 katagoride takip edilirler

 1. Akut Prostatitli Hastalar;Ateş,perineal ağrı,asğrılı işeme, yakınmaları olur.Belirtiler çoğu kez korunmasız cinsel te mastan sonra görülür.
 2. Kronik Prostatitli Hastalar; Sperma ve urethral sürüntü kültürlerinde Chlamydia, Ureaplasma, Mycoplasma, Gonococcus, veya virus (HPV,HSV) gibi mikroorganizmalar saptanır.Bu işlemler sırasında  PCR testi kullanmak daha iyidir.
 3. Ayrıca bazı hastalarda self-immunity saptanmıştır. Spermdeki Cytokines (IL2-IL6-TNFalfa) miktarı oldukça artmıştır..
 4. Prostatitlilerde perineal kaslarda spasm ve pudental sinirde inflamasyon sık görülür.
 5. Mesane boynunda anotomik değişim (sklerozis),Üretral stenoz ve deformasyonlar nadir de olsa görülürler.
  Akılda tutulmalıdır ki;1gr antibiotik intra prostatik olarak uygulandığında bu doz normal sistemik dozun 2000-2500 katıdır       

Yardımcı cerrahi

 • Mesane boynu darlığı
 • Utriküler kist
 • Üretral darlık
 • Ejekülatuar kanal darlığı

gibi durumlarda ilaçlı tedavi kr prostatitte yeterli olmaz.O zaman kapalı (endoskopik) cerrahi metodlara da başvurulur.

Diğer yardımcı girişimler ve ilaçlar

 • Genel masaj
 • Aerobik exersiz
 •  Flexible exersiz
 • Akupunktur
 • Alfa blokerler ilaçlar
 • Finasterid(Proscar),Dutasterid(Avodart), Saw Palmetto (prostagood) 5 alfa redüktaz inhibitörü ilaçlar.
 • Antibiotik
 • Prostat masajı
 • Pregabalin;Anti epileptik ilaç.
Bu tedavilere sadece hatırlatna amaçlı değinilmiştir.

admin