VEZİKO ÜRETERAL REFLÜ

VEZİKO ÜRETERAL REFLÜ

İdrar kesesindeki idrarın işeme esnasında iç idrar yoluna ve böbreğe doğru kaçmasına VUR (veziko üreteral reflü) ya da kısaca Reflü denir .Bu olay idrar yolu hastalıkların  önemli bir bulgusudur.Reflü sonunda böbreğin işlevini bozan hastalıktır.

Böbrekte oluşan idrarı mesaneye getiren 25-30 cm uzunluğundaki iç idrar yolları mesane tabanındaki üçgen bögesine doğrudan değil de  bir miktar mesane mukoza denen iç döşemenin altından (en az 8 mm mukoza altı tunel olmalı) seyrettikten sonra   özel bir şekilde bağlanırlar.Bu özel bağlantı; işeme esnasında dış idrar yolu açılırken iç idrar yolları bağlantı kısımları kapanır ,reflü oluşmaz ve dış idrar yolundaki güçlü idrar akımı oluşur.

 • Sub mukozal üreter/Üreter Çapı=6.7/1 olmalı.Bu oran 0.7/1.5 olursa VUR oluşur.
 • Yüzeyel Mesane Üçgeni endodermal, Derin Mesane Üçgeni derin  mezodermal orijinlidir.
 • İntra vezikal üreter=sub mukozal üreter:En az 8 mm olmalı.
 • İntra müsküler kısım:Üreterin dedrisör adele içindeki kısmıdır.Üreter burayı oplik geçer.

  Sol üreterden böbreğe kadar uzanan reflü

 

VUR NEDENLERİ

 1. Kongenital:İnra vezikal kas zayıflığı, üreter darlığı, kas yokluğu,Ektopik üreter orifisi, üreter duplikasyonu,divertikül,  Prune Belly Syn.
 2. Trauma:Cerrahi
 3. Enfeksiyonlarda çocukta %50, pyelonefritte %25, erişkinde pyelonefritte %8
 4. Nörojen Mesane:Sinirleri bozuk idrar kesesinde %10-40
 5. Mesane Tümöründe %22
 6. İdrar kesesi çıkımı  tıkanıklarında Prostat büyümesi   (BPH),Mesane boynu darlığında  %11görülür.

TANI

 • İVP
 • Sistoüretrografi
 • Sintigrafi
 • Dopler USG  yöntemleri ile VUR tanınabilir.

VUR KOMPLİKASYONU

 • Hidronefroz : G1, G2, G3, G4,G5 diye derecelendirilir.
 • Pyelonefrit
 • Hipertansiyon
 • UPD:Böbrek çıkışında darlık
 • UVD:Üreterin mesaneye girişinde darlık
 • Yetmezlik Orifisleri: Reflüde iç idrar yolunun mesaneye  açıldığı delik (orifis) yetmezlik şekillerini oluşturur.

  TEDAVİ

  1-Üçlü İşeme:Bir kez tuvalete gidince 5 dakka ara ile 3 kez işeyerek idrar kesesinde artık idrar bırakmama amacını güder.

  2-Üretero Neo Sistostomi Ameliyatı:%93 başarılı.Üreter 1cm den geniş ise ameliyat esnasında ”tapering ve tailoring” yapılır.

  3-Enjeksiyon :Geniş ve yetersiz orifisteki  geri akım drencini artırmak için yapılır.enj.monekül büyüklüğü 80 mikron üzerinde ise işlem sonu migrasyon oluşmaz.


  admin