VARİKOSEL

VARİKOSEL

Erkekte testis toplar damar yetersizliğine varikosel denir.Sol spermatik ven daha uzun olduğu için %85 sol tarafta varikosel gelişir.Bu hastalığın önemi;kısırlık yapan hastalıklar içinde en sık görülen ve tedavi edile bilen hastalık olmasıdır.Varikosel  testis ve kasık ağrısına ayrıca testis küçülmesine de neden olabilir.

 • Toplumda %15 görülür.
 • Erkek infertilitesinin % 40 nedenidir.
 • Varikoselli hastaların 2/3 ünde semen analizi bozuktur.
 • Sol Spermatik Ven Ligasyonunu (SSVL) ameliyatını  takiben sperm analizi %85 düzelir.1 yıl içinde %55 hamilelik gelişir .
 • Varikosel seminifer tüp haricinde leydig hücrelerinde de stereoid hormon sekresyonu, sayısal azalma, oksijenasyon bozukluğu, testesteron seviyesinde düşüklük yapar. Buna bağlı olarak FSH, LH artar.
 • Varikosel ameliyatı spermatozoa sayısı 10 mil/cc üzerinde ise daha faydalıdır.
 • Subklinik varikosel önemlidir. Renkli dopler ile %93 varikosel gösterilir
 • Sağ varikoselin varlığında da Spermatik ven ligasyonu ameliyatı ikitaraflı uygulanır.

Tanı:Varikosel hastalığını muayene ederken derecelendirmek müm kündür.

1) Fizik Muayene ile %82 tanı  konulur.

 • G1:Palpasyon ile tespit güç, valselva manevrası (ıkınarak muayene) ile ayakta tanı  konur.
 • G2:Valsalva manevrası yapmaksızın varikosel fark edilir.
 •  G3:Ven plexusu skrotal kitle oluşturur.Dıştan görmekle fark edilir.

2)Dopler ile tanı % 93  konur. Dopler ile varikosel insidansı %32-%71.4 olarak bulunmuştur.

 • G0:Plexus panpiniformis (spermatik ven damarla rının hepsine verilen ad)  çapında değişiklik yok. R=2mm(damarçapı)
 • G1:Hafif dilatasyon. R=2-3mm
 • G2:Orta dilatasyon R=3-5m
 • G3:İleri dilatasyon

3)Sintigrafik ve Ttermografik tanı yöntemleri de gerekirse        kullanılabilir.

Varikosel ve İmmünite:Spermatozoaya bağlı abortus sık görülür . Nedenlerden birisi de oluşan antikorlardır,Sıklık olarak IgG %100, IgE %50 civarındadırlar,Antikorlar seminal plazma ve sperm yüzeyin dedirler. En etkili olan  nı ise sperm yüzeyindeki antikorladır. Spermato zoaya bağlı.Abortus  prevelansı %7-10 dur,

Çocuk Varikoselinde:

 • %7.2 sağda %90 solda görülür.
 • Varikosele bağlı testis küçülmesi 2-10 yaşlarında görülmez iken 11-19 yaşlarında %8.6 görülür. 13 yaşın üzerinde testis     atrofisi hız kazanır.

TedaviVarikosel  varlığında başkabir  tedaviye  başvurmaksızın  cerrahi olarak tedavisi gerekir . Sıklıkla seçilen yöntem spermatik dama rın,kasık kesisi ile girilip variköz damarın iç kasık kanalı  halkası civarında bağlanması ile yapılır .Bu esna da mikroskop ve loop (büyütücü gözlük) kullanarak daha kalite bir operasyon gerçekleştirmek mümkündür.Varikosel ame liyatını takiben sperm analizi  %85 düzelir.1 yıl  içinde  % 55 hamilelik gelişir . Hastalarımızın bunun dışında  anormal  beklentiler i çinde olmamalarını öneririm .

 Sol varikosel ameliyatına örnek resim.

admin