ÜROLOJİDE TANI YÖNTEMLERİ

BÖBREK VE İDRAR YOLLARI HASTALIKLARINDA  TANI YÖNTEMLERİ

1-İdrar Tahlili Her üroloji polikliniğine başvuran  hastaya  yapılmalı.

 

2-Direkt üriner sistem grafisi:Her üroloji polikliniğine başvuran hastaya yapılabilecek bir inceleme.X ışını ile inceleme tekniğidir. Hamilelere yapılmamalı

3-İVP:Damardan verilen opak ilacı böbrekler tutar,çekilen 5-10-15-20 dakikalık grafiler de böbrek ,idrar yolları görüntülenir-,Mesanenin dolması işeme sonu artık idrar kalıp kalmadığı değerlendirilir.Ayrıca Prostat büyümesi de anlaşılır.Rutin yapılan bir inceleme değildir. doktorun önerisi ile yapılır. X ışını ile inceleme tekniğidir.Hamilelere yapılmamalı.Aşağıda İVP yapılışı ve bazı film örnekleri verilmiştir.

 

4-Ultrasonografi:Ses dalgası ile yapılan inceleme şeklidir-.Hamileler dahil herkese uygulanabilir.Dopler ilaveli ultrasonlar ile patolojik oluşumları kanlanması da değerlendirilir.Aşağıda ultrasonografi ince lemelerinden 2 örnek sunulmuştur.

Ürolojide prostatın özel değerlendirilmesi için yapılan rektal ultrason

5-Ultrason eşliğinde çoklu prostat biopsisi:Prostat kanseri tanı sında altın standarttır.Şüphelenildiğinde mutlaka yapılması gereken bir testtir.

6-Tomografi:İnsan vucudunu enine kesitler alarak,X ışını prensibi ile çalışan inceleme biçimidir.Hamilelerde yapılamaz.

Kist –tümör ayrımında çok faydalıdır.Spiral ve PET tomografi gibi cinsleri de vardır.Yine fikir vermesi açısından bir tomografi filmi sunulmuştur.

 

7-MR:Elektro manyeti dalgalar ile çalışan ,insan vücudundan enine kesitler yaparak inceleme yapan metoddur. Kist –tümör ayrımında çok faydalıdır.

8-Sintigrafi:Damardan radyoizotop madde vererek ,bunların böbrekte tutulup atılmasını görüntüleme esasına dayalı bir tekniktir.Gebelerde yapılmamalı.Böbrek fonksiyonları ve VUR değerlendirilmesinde ,tümör tanısında çok faydalı bir yöntemdir.

9-Anjiografi:Direkt damara kateter aracılığı ile girilip opak ilaç vere rek organları damarsal yapısı değerlendirilir.Kist tümör ayrı-mında da faydalı yöntemdir.

10-Endoskopik Değerlendirme:

  • a-,Sistoskopi:42 cm uzunluğunda ve 5-7 mm kalınlığında ışıklı, dürbünlü (mercekli )bir alettir.Lokal veya genel anestezi altında  dış idrar yolundan idrar kesesine girilerek yapılan inceleme şeklidir.Üstünlüğü doğrudan mesaneyi ve dış idrar yolunu gözlemlemedir. Gerekirse bu alet ile bazı sınırlı  müdahaleler de yapmak mümkündür.

                    Sistoskopi işlemi

  • b-RGP: Sistoskopi yapılırken böbreklere ince kateter konur sonradan içinden opak ilaç vererek böbrek içi kanallar,böbrek havuzu ve iç ıdrar yolları değerlendirilebilir.Bu incelemeye retrograd pyelografi denir.Daha çok çalışmayan veya diğer yöntemler ile tam değerlendirilemeyen  böbrek ve böbrek yollarını değerlendirdiğimiz yöntemdir.

  • c-Üreteroskopi:Sistoskopa göre çok daha ince uzun aynı nitelikte bir alettir .Mesane nin daha üzerinde olan iç idrar yolunu üreter) gözlemek ve gerekirse alet işinden diğerbazı yardımcı aletler kullanılarak ilgili hastalığa müdahale edilir.

10-Ürodinamik İncelemeler:İdrar kesesi basınçlarını ve işeme olayını değerlendirmemize yardımcı bir testtir.Bunlardan en basiti üro flowmetredir.Poliklinik şartlarında işeme debisini kolaylıkla değerlen dirmemizi sağlar.

11-Spermogram:kişinin tohumlama gücünü gösteren bir tetkiktir. Erkekten boşalma sonu alına meni incelenerek yapılır.

12-VSG:Erkeklik yollarını gösteren bir incelemedir.Lokal anestezi altında meni kordonu skrotum içinde el yordamı ile bulunur,1-2 cc opak madde verilerek meni yolları görünür hale getirilir.

 

Bu bölümde kabaca rutin üroloji pratiğinde hastalardan istenebilecek tetkiklerden ana başlıklar halinde bir fikir versin diye bahsedil miştir.Yoksa tüm ürolojik incelemelerin hepsine değinilmemiş tir.Konular içerisinde bazı özel tetkiklerden yeri geldikçe söz edilecektir.

admin