ÜROLOJİ

 ÜROLOJİ

 

     Üroloji, böbrek,idrar yolları ve erkeklerin cinsel hastalıkları ile ilgilenen bilim dalıdır  Üroloji çok önceleri tıbbın babası sayılan Hipokrat tarafından tanınmamıştır hatta idrar kesesinden taş alınması işlemini yapanları lanetlemiştir.O günün koşullarında bu tür ameliyatlar ölüm ile sonuçlandığı için bu tür kararların  alındığı da bir gerçektir. Günümüz koşullarına taş kırma makinalarının tıbbın hizmetine girmesi, her tür açık ve kapalı ameliyatlar kolaylıkla yapılması,diğer bilimsel

gelişmelerin hızla tıbbi uygulamalara yanstılması üroloji bilim dalında çığır açmıştır.Ayrıca cinsel özgurlüğün yaygınlaşması, tüp bebek uygulamaları,genetik mühendisliğindeki yenilikler,klonlama gibi uygu lamaların olabilirliği, cinselliğe ve üremeye farklı bir bakış getirmiş ürolojide buna bağlı büyük dönüşümler oluşturmuştur.Dünün bazı uygulamaları ile  yasak lan üroloji, modern uygulamalar ve yeni anlayışları ile artık tek bir bilim dalı alanına sığmayacak kadar gelişmiştir.

Çalışmakta  olduğum  Özel Çengelköy Medivia  ;  Her tür ürolojik tetkik ler , açık ve endoskopik (kapalı)  ameliyatlar yapılmaktadır.Ayrıca sık görülen dünyanın en eski hastalıklarından biri olan Üriner Sistem Taş hastalığı tedavisinde ESWL (Vücut dışından uygulanan şok dalgaları ile taş kırma) ve endoskopi eşliğinde uygulanan Pneumotik Lito tripsi (Hava darbeli taş kırma) ile açık  cerrahi tedavisi %10 seviyelerine indirilmiştir. Prostat kanseri tanısında; Transrektal Prostat Çoklu Biyopsisi tekniği (TRUS-Bx) poliklinik şartlarında kolaylıkla uygulanabil mektedir.

Özellik gösteren Üretropelvik,Üreterovezikal darlık,Hypospadias gibi  operasyonlar hastanemiz şartlarında gerçekleştirilmektedir. Rutin poliklinik hizmetleri sırasında klasik yöntemlere ilave olarak Üroflowmetri,Sistoskopi,Dopler Transrektal Ultrasonografik ,gibi modern yöntemler de uygulanmaktadır.Ürolojide düşük doz lazer tedavisi (DDLT) ve ESWT uygulamaları da intertisyel sistit,aşırı aktif mesane ,peyronie ,erektil disfonksiyon tedavisinde yeni ufuklar açmışter.

Değerli ziyaretçimiz sizleri bilgilendirmek için ele aldığımız konularda tıbbi terimleri halk dilinde yazmaya çalıştık ama çok da başarılı olamadık .Bu konunun son derece de zor olduğunu takdir edersiniz .Sizlere daha kolay ve etkin bir şekilde ulaşabilmemiz için her tür öneri ve eleştirileriniz bize güç katacaktır.

Sağlıklı,mutlu ve esenlikli günler dileklerimizle

Dr.Adnan Arıcan

Üroloji Uzmanı

admin