STRES İNKONTİNANS

 

STRES İNKONTİNANS

 • Stres İnkontinans(Sİ):zorlanınca idrar kaçırmaya denir. %30 görülür.
 • 40-50yaşında genç sağlıklı doğuran kadınların %40-50 sinde hafif sitres İnkontinansa rastlanır.
 • %80 Vaka birden fazla doğum yapmış ve  menopaza yakın dönemde dir.doğru mesanenin

Oluşum

1-İdrar kesesinin normal anotomik pozisyonda olmaması

2-İdrar kesesi depolama kapasitesinin bozulması

 • Dış idrar yolu kaslarında zayıflık
 • İdrar kesesi sfinkter zayıflığı.
 • Dış idrar yolu (DIY) ve İdrar kesesi (İK) arasında açısal bozukluk;DIY –İK açısı 90-100  derecedir. Acı       azalır ise Sİ ortay a çıkar.
 • Mukozal ve sub mukozal östrojenik reseptörlerin çalışmaması. En tipik örnek menopozda yeteri östrojen üretemeyen kadıda ıkınma ile idrar kaçırma.

  Östrojen Reseptörleri(ER):

 • Üretra da(dış idrar yolunda) trigon da(İdrar kesesi üçgen bölgesinde) yoğun olarak ER saptanmıştır.
 • Östrojen vaginal, klitoral, üretral kan akımını vazodilatasyon yaparak artırır.
 • Deneysel olarak Babunlarda östrodiol mesane ve üretranın L.Propri asunda (iç zar) konsantre olduğunda kaslarda görünmediği saptanmıştır.
 • Östrojen azlığında fibrozis artar, Elastikiyet bozulur. Buda sağlıklı vazodilatasyonu engeller.

3-Perineal kaslarda (apış arası kasları) zayıflık

Derecelendirme:

 • G1:Öksürme, aksırma gibi ani KİB(karın içi basınç) artışlarında idrar   kaçırma(%60)
 • G2:Yürüme gibi hafif egzersizlerde KİB artışı sonucu idrar kaçırma (%40)
 •  G3:Yatakta ve istirahatte idrar kaçırma (%10)

Tedavi:

1-İlaçlı Td:G1-G2 de idrar depolanmasını artıran ilaçlar 4 hafta kullanılır,düzelmez ise ameliyat seçeneği düşünülmeli.

2-Ameliyat:

 • Ön onarım:kolay uygulanan bir operasyondur.Sıklıkla kadın doğum  hekimleri tarafından uygulanır.

 • MMK :Marshal Marchetti Krantz ameliyatı:%91-97 başarılı bir operas yondur.İK pubis kemiğine tesğit edilir.Yan tesir olarak osteitis pubis  görülür.

 • BURCH-Stamey operasyonu İK kasık kanalına tespit edilir.Bu konuda 120 nin üzerinde teknik tarif edilmiştir. En popüler isimle yukarıdaki operasyonlardır.Norveç te tedavi ile %64 olan stres inkontinans oranı %28’e indirilmiştir.

3- Enjeksiyon  İmplantMesane boynun bazı maddeler enjekte edilerek DIY direnci artırılıp,lumen daraltılır. UrodexL (Hyaluronat:Hyan gel) Dextranomare içerir.mesane boynu Sa 12,03,06,09 hizalarına enjekte edilir.Aşşağıda diğer enjeksiyon materyelleri de özet olarak belirtilmiştir.


admin