SİGARANIN CİNSEL ORGANLARA ETKİSİ

SİGARA VE CİNSELLİK

Sigaranın zararlarını bilmeyen yoktur ama alınan tüm yasak ve önlemlere karşın sigara içimi bir türlü önlenememiştir.Günümüz de dünyada her yıl 3 ila 4 milyon insan,her gün ise 15.000 kişi  sigaradan hayatını kaybediyor. Önlem alınmazsa bu rakamın yılda 12 milyona ulaşması beklenmektedir.

Sigaranın AIDS, tüberküloz, trafik kazası, anne ölümleri, intihar ve cinayetlerin toplamından daha fazla insanı öldüreceği tahmin edilmektedir.

Damarları bozan 5 önemli etken vardır:Sigara, alkol , dia bet.hipertansiyon ve şişmanlık.Sigara bu beşli çetenin reisi pozisyonundadır ve yaptığı zararlar nedeniyle bu ünvanı kuşkuzusz haketmektedir.

Sigaranın zararlı etkisi yıllar sonra değil 15 dk sonra etkisini gösteriyor.Sigara içenler  %56 kalp damar hastalıklarına tu tulurlar.Ani etki damarların kasılması ile başlar,uzun sürede ise damarsal yapıda (%86) bozukluk yapar.Sigaranın akciğerde  bronşitten kansere  kadar  değişen yelpazede hastalıklar  yaptığı herkes tarafından bilinmektedir,ayrıca  damar sertliği(  40%) ,şeker hastalığı (diabetes ,50%) , iktidarsızlık  (%30) sebebi olduğu anlaşılmıştır.Yine sigara içenlerde  26 kat daha hipertansiyon  görüldğü unutulmamalıdır.

                                                                Sigaranın ürolojik yan etkilerinden sözedersek

İki sigara içimini takiben  penise kan götüren atar damarlarda (internal pudental arter, dorsal penil arter çapları ve kaver nozal arter ) %50 ‘ ye varan daralma olur.6 ay süre ile günde  ½  paketten fazla sigara içenlerde cinsel performanslarında 1/3 kayıp görülür.Olayın daha kolay anlaşılması için penisin damarsal yapıda bir organ olduğu unutulmamalı.

  • Penis 3 tane kalem şeklinde çubuktan ,her bir çubuk ise sünger şeklinde damarlardan oluşmaktadır.Üstteki iki çubuk özel likle penis sertleşmesinde sorumludur bunlara corpus caverno zum.altta olan  3. çubuğun içinden dış idrar yolu geçer buna da corpus spongiosum denir .Elinize alacağınız süngeri suya batırıp çıkardıktan sonra süngerin ağırlaşıp,dirileş tiğini görür sünüz.,aynı olay tansiyon basıncı altında  peniste gerçekleş mektedir.Sigara bahsedilen bu olağanüstü mekaniz mayı bozmaktadır.
  • Sigara ;Nikotin içermektedir  bu da Katekolamin salınımı azalır ve  takiben damarları genişletici etki yapan Nitroz Oksit salgılanması azalır.Damarlarda daralma olur. Damar içini döşe yen epitelyal  hücrelerde hasar gelişir. Kan sıvı kısmında  (plaz ma) fibrinojen artar buna bağlı trombosit kümelenmesi ve damar tıkaç oluşumu geli şir.
  • Spermin ;Hacminde ,sayısında azalma,şeklinde bozukluk, hare ketinde düşme görülür.Bu olaylar da erken boşal ma,cinsellikten düşük seviyede zevk alma,daha da önemlisi çocuk sahibi olmayı engellenme ile sonuçlanır.
 Sperm hayvancıklarının mikroskopta görünümü
  • Sigara içerisinde 250 çeşit kimyasal madde izole edil miş,bunların 40 kadarı kansorejen olduğu saptanmıştır. Bu maddeler  hücre DNA sında değişime neden olup,Güçlü,dengesiz  radikaller oluşturup kansere ve kısırlığa zemin oluştu rurlar.

 

admin