RETRO PERİTONEAL TÜMÖRLER

RETRO PERİTONEAL TÜMÖRLER

Retroperitoneal bölge ;T12. vertebra ve kostalardan başlayıp iliak crest ,sacrum tabanına kadar uzanır ve karın bölgesinin arka kısmında yer alan karışık bir bölgedir.Bilindiği gibi karın içi organlar; barsak, mide,karaciğer ve dalak karın zarı ile kaplıdır.Karnın ön bölgesini tutarlar.Karın arka bölümünde ise karın zarı yoktur,bel omurları,sırt kasları,ana atar ve toplar damarlar,böbrek idrar yolları,böbrek üstü bezi,sinirler,lenf bezleri,lenfatik damarlar yer alır.

  • 0-5 yaş:Nöroblastom, Wilms, Hidronefroz, Teratom sık görülür.
  • 5 yaş üzeri: lenfomalar olaya hakimdir.
  • En sık malign, mezodermal tümörler.
  1. Lenfosarkom
  2. Liposarkom
  3. Leiyomyosarkom-Hodgikin

Presacral Tümörler:

  • Teratom:Her 3 germ yaprağını içeren tümördür..
  • Kordoma:Fetal Notekord’ dan intervertebral gelişir.
  • Dermoid Kist:Ektodermal elemanlar içerir. %95 Over ve testiste görülür. Presacral tümörlerin %36′ sı yukarıda sayılan tümördür.
  • Rhabdomyosarkom:%27 GÜS kaynaklanır. Çocukluk  çağı tümör lerinin 1-2/100.000′de görülür.

Tedavi:Kemoterapi ile yapılır.

admin