PROSTAT KARSİNOMU

PROSTAT KARSİNOMU

Prostat kanseri eskiden akciğer, mide kanserinden sonra sonra 3. sıklıkta görülmektedir diye bilinmekteydi.Tanı olanaklarının son yıllarda artması 40 yaştan itibaren 1.sırada olduğu anlaşılmıştır. zorlamaktadır.

Protat kanseri genel olarak tüm toplumu ele alacak olursak %10 sıklıkta rastlanmaktadır.Bir çalışmada da 40 yaşın üzerinde erkeklerde altı kişiden birinde (1/6) ,65 yaşın üzeri erkeklerde ise üç kişiden birinde (1/3) prostat kanserine rastlanmaktadır.Bu rakamlardan da anlaşılacağı gibi yaşlılıkla  birlikte prostat kanseri ile mücadele etmeyi,onunla yaşamayı iyi bilmeliyiz.Daha önemlisi de onu erken ve doğru tanımalıyız ki tedavide başarı bizden yana olsun.

Prostat kanseri oluşumu % 85 Androjene (erkeklik hormonu) bağımlı, %15 androjenden bağımsızdır.Örnek ;Harem ağalarında hiç prostat kanseri gözlemlenmemiştir

Prostat içinde sınırlı erken evredeki kanserli, yaygın prostat kanserliye göre 5yıl yaşama şansı iki misli fazladır.Burda da erken tanınmanın yaratacağı avantaj ortaya çıkmaktadır.

ABD kanserden ölenlerin 2. sırasında Prostat kanseri yer almaktadır.

Tanı:Ürolojik olağan muayeneleri yapmak yeterlidir.

 • Rektl Tuşe

 • Ultrasonografi(USG) ve Doppler: Özellikle trans rektal ultrasonografi(makattan yapılan USG)

                                                           Ultrason yapılış şekli

                                                                     Ultrason görüntüsü

 •  PSA,Serbest PSA ölçümü
 • Çoklu prostat biopsisi:Poliklinik şartlarında yapılabilir bir   incelemedir.Makattan ultrason aleti probu ile girilerek şekilde                        görüldüğü gibi 10 veya 14 yerden minik parça alınarak yapılır.

Yerleşim:

 •  Prostat arka bölümü( Posterior lob); % 75
 •  Prostat ön bölümü ve dış idrar yolu etrafı(Üretral ve anterior  lob)   ;%15
 • Yan bölüm( Lateral lob); %10

Patolojik Özellikleri: Prostat kanseri %85 Birden fazla , % 10 tek odakta başlar.

 • Adeno CA %97
 • Sqamoz CA %2.5
 • Mix %0.5

Evrelendirme:Prostat kanseri tedavi planında çok önemli bir iştir ve çok titizlikle yapılmalıdır.Kanserlerde öngörülen 5 yıllık yaşam süreleri evrelendirmeye göre Üroloji uzmanı ve patolog tarafından yapılır.

 •   Evre -a:T1

Yakınma yoktu

 –Prostat Parmak Muayenesi (PPM):Normal

-Labaratuar İnceleme:Normal(PSA:Normal,SAP:normal)

 •     Evre-b:T2       

Yakınma yoktur      

Prostat Parmak Muayenesi(PPM):Sertlik,nodül,düzensizlik şeklinde bilgi verir.Bu bulgu çok önemlidir.

-Laboratuar incelemede; PSA normal de çıkabilir yükselebilir de

 •     Evre-c:T3

Yakınma vardır.Tümör prostat kapsülünü de tutmuştur.

-Prostat Parmak Muayenesi(PPM):Sertlik,nodül,düzensizlik ve etraf dokulara yapışıklık bulguları saptanır

-Laboratuar incelemede; PSA yükselebilir .

 •     Evre-d:T4

 -Yakınmalar artar.

-Prostat Parmak Muayenesi (PPM):Sertlik, nodül,düzen sizlik ve etraf dokulara yapışıklık bulguları saptanır ve adeta prostat donmuş gibidir

      Laboratuar incelemede; PSA çok yükselebilir ve SAP artmıştır. Kemiklere ve uzak organlara yayılım sözkonusudur.

                   Kemik sintigrafisinde prostat kanserinin kemik yayılım saptanması

Derecelendirme:Hücrelerin normale göre farklılaşmasını değerlendirmeye dayanan patolojik ,hücresel inceleme yöntemidir.Prostat değerlendirilirken  gerek PSA ( Prostat Hormonu)   yüksekliklerinde ( PSA :4 ng  /ml üzeri ) gerekse prostatın parmak  ile  muayenesinde şüpheli durumlarda prostat biopsisi yapılarak  bu  derecelendirme yapılır. En sıklıkla Gleason Derecelendirme yöntemi kullanılır .Poliklinik  şartlarında lokal anestezi altında , gerekli teknik önlemleri alarak , 10-15 dakikada, ultrason eşliğinde  , prostatın 10-14 yerin den  tam otomatik özel biopsi iğnesi kulanılarak kolaylıkla minik parçalar alınır ve patolojik incelemeye gönderilir.

 Evreleme ve  Derecelendirme  sonuçlarına göre  üroloji  uzmanı  hastasının  tedavisini planlar .  Aşşağıda  bahsedileceği  gib i bu tedavi radikal prostatektomi ,kapalı prostat ameliyatı ve ilaçlı tedavi ( erkeklik hormonunu yok etmeye yönelik ) olabileceği gibi bun lara ilave radyoterapi,kemo terapi tedavi yöntemleri eklenebilir.

Yakınmalar::%75 idrar kesesi tıkanıklığı (sık idrar yapma,zorlanma-,yanma,ince ve çatallı işeme), %10 tutuğu organa ait (en sık kemik leri tuttuğu için ;kemik ağrısı ve kırıklar gibi), %5 de diğer yakınmalar vardır.

Yayılım:Perinöral lenfatiklerden kemiklere ; sırası ile iliak kemik ,vertebra, femur başı ve kotlar lara yayılır. Ayrıca lenfatik ve hematojen ve direk yayılım da yapar.

                                                          Direkt üriner sistem grafisinde prostata kanserinin lomber vertebralra yayılımı

Laboratuar: Günümüzde  en önemli belirteç  PSA ( Kolay anlaşılması için yazımızda Prostat Hormonu diye bahsedilmiştir)  4ng /ml geçince biopsi yapılır ama bazı merkezler 2.5 ng/ml üzerinde değerlerde de prostat biopsisi yapmaktadır.Bizim Özel Yaşam Hastanesi Poliklinik uygulamamız ise PSA:4 ng/ml  üzerinde mutlaka biopsi yaparız ama süpheli klinik bulgularda  da 2.5 ng/ml değerlerinde de biopsi yapmaktayız .Günümüzde önemi eskiye göre azalan fakat kaybolmayan diğer incelemeler ise aşağıda özetlenmiştir.

– SAcP:10KA üzerinde prostat kanserinden şüphelenilmeli.

-SAP :15KA üzerinde  ise uzak tutulumdan şüphelenilir.

-LDH:40-80 üzerinde prostat kanserinden şüphelenilmeli.

-PAP: yükselirse prostat kanserinden şüphelenilmeli.

Ayırıcı Tanı;

 • DÜSG ‘de osteosklerotik lezyon
 • Phaget .Picnodizartorozis
 • Florozis
 • DÜSG lokal skleroz
 • Osteosarkom
 • Fibröz dispilazi
 • Metastaz : Meme CA, Akciğer CA, Hodgikin

Oluş Nedenleri:

 1. Genetik :Kansere artık günümüzde Genomik bir olgu gözü ile  bakılmakatdır.17.kromozomun kısakolunun bozukluğa bağlı  p53 proteini salgılanır. Bu durumda prostat kanseri görülür.
 2. Hormonlar:Androjenlerin azalması ve posterior lob atrofisi sonu  prostat kanseri gelişebilir.
 3. Onkojev virüs:Genetik materyali bozarak prostat tümörü oluşabilir.
 4. Kimyasallar:Cadmiyum,Nikel,Agığ Metaller ve benzerleri

TEDAVİ:Tümör  tedavisinde;”Erken tanı”, ”Küçük tümör için büyük ameliyat büyük tümör için  küçük ameliyat” gibi iki ana prensip vardır.Bu ilkeler prostat tümöründe de geçerlidir.

 • Radikal Prostatektomi:Evre-a,b de ve düşük dereceli tümörlerde seçilen açık ,genişletilmiş cerrahi yöntemdir.Çok seçkin tedavi yöntemidir.Bu  şans kaçırılmamalıdır.
 • TURP:Kapalı prostat ameliyatıdır.Radikal cerrahiye göre küçük bir operasyondur .Evre-c,d ve yüksek dereceli                         tümörlerde seçilmeli. Amaç idrar yolunu açmak ve antijenik yapıyı azaltma amacını güder
 • Erkeklik hormonunu azaltan ilaçlar(Anti androjen tedavi)
 • Radyoterapi:Evre –c,d, derecesi yüksek vakalarda kullanılır
 • Kemoterapi:Evre –c,d, derecesi yüksek vakalarda kullanılır

 

Prostat kanserini önlemek mümkün mü?:1993-2003 yıllarında 18.000 hastada yapılan     çalışma sonucuna göre 5mg finasterid/gün prostat kanseri  riskini %25 azaltığı saptanmıştır.Bunun haricinde aşağıda sayılan maddelerin de prostat kanserini önlemede katkıları bulunmaktadır.

 1. Likopen(Domateste bulunur)
 2. Yeşil çay  
 3. Soya     
 4. Alfa Tokeferol
 5. Selenium 
 6. Toremifen
 7. NSAE :Romatizma ilaçları 
 8. 5.AR inhibitörleri=Finasterid
 9. Ca ve D  Vit ise prostat kanseri riski artırır

admin