PROSTAT BÜYÜMESİ

BPH

Yaşlılarda sık görülen  iyi huylu prostat büyümesi“olarak bilinir.iyi huylu prostat büyümesi hastalığına benign prostat hiperplazisi (BPH) denilir.Kanserle ilgisi yoktur.

Prostat;idrar kesesinin hemen altında,penis kökünün gerisinde yer alan iri bir kestane büyüklüğünde,kas ve bezlerden yapılı ,içinden idrar yolunun geçtiği ayrıca erkeklik yollarının(meni) da bu seviyede idrar yoluna bağlandığı,18-20 gr ağırlığında bir organdır.

Prostatın birinci görevi idrarın depolanması ve boşalmasında idrar kesesi ile koordineli çalışır.

İkinci görevi ise testislerde yapılıp ,meni kordonu ile prostata gelen spermlere (1 ml) ,prostat suyu (4 ml) katılır ,oluşan sperm bu noktadan süratle penisten fışkırır gibi dışarı boşalır. Görüldüğü gibi sperm hacminin %80 kadarı prostat sıvısıdır.Bu sıvı döllenme aşamasına kadar spermlere yaşama şansı verir.

Böylesine önemli görevleri olan prostatta 40 yaşında 4 erkekten birinde, 65 yaşında 2 erkekten birinde BPH hastalığı görülmeye başlar.Bu hastalıkta 10 kişiden birinde ameliyata gereksinim duyulur.Görüldüğü gibi BPH sıklığı yaşla birlikte artan hastalık tır.%2.5 oranında hyperplazik glandlarda infaktlar görülür buna bağlı olarak kanlı idrar yapma yakınması gelişir.Tümör gibi hastalıklarla ayırıcı tanı dikkatle yapılmalıdır.

BPH prostat kanserine  dönüşmez. Fakat BPH ‘lılarda prostat kanseri 4 misli fazla görülür.

Oluşumu:Prostat bezi iç kısmında özel bir bölgedeki (tranzis yonel zon) peri üretral bezler testisin ekdokrin   kontrolü altındadır.BPH androjen /östrojen dengesizliği veya bu orana     dengesiz  prostat cevabı sonucu oluşur. Prostatın dış kısmı: Testesterona (erkeklik hormonu) duyarlı, İç kısmı:Östrojene (kadınlık hormonu) duyarlı .Aktif testesteron protatın iç kısmında, dış kısmına göre 3 misli fazladır.Yine Testesteron BPH de tüm prostatta,normal prostata göre  5-6 misli fazladır.Bu örneklerden de anlaşolacağı gibi BPH oluşumunda hormonal etkinin de net bir riçimde rol aldığı anlaşılmaktadır.

 

Tedavi:

1-Medikal:

 • Prostatı genişletici ilaçlar(Alfa Blokörler)Flomax, Hytrin,  Xatral-XL,Cardura Xl,Tamsulosin vb
 • Prostatı küçültücü  ilaçlar: Finasterid,dutasterid grubu ,Serenoa Repens bitki extresi vb ilaçlar kullanılırBu tür  ilaçların kullanımı ile  Sexual yan etki %3-4 görülebilir ,%60 ilaç bırakıldıktan sonra düzelme olur.

2-Açık Cerrahi:Gelişen teknoloji açık ameliyat gereksinimini %10 seviyelerine indirmiştir.Aşağıdaki şekil açık cerrahi ameliyat hakkında genel bir fikir vermektedir.

3Kapalı Cerrahi:

 • TURP:Anestezi altında, penis içinden özel donanımlı bir endoskop ile girilerek, elektrik enerjisi kullanıarak yapılan bir  operasyondur.  BPH tedavisinde   %90 kullanılır.Operasyon sonu alınan parçalar açık ameliyatlarda olduğu gibi patolojik  incelemeye gönderilebilir ama diğer kapalı operasyonlar da bu olanak yok tur  Bu nedenle TURP hala altın stan darttır. An cak aşağıda adı geçen operasyonlar bazı özel durumlarda seçilen yöntemlerdir.Biz Bahçelievler Özel Yaşam Hastanesinde kapalı prostat ameliyatlarında Wolf”un Bipolar.TUR aleti kullanmaktayız. Bu aletler elektrik devresini kendi üzerinde tamamlarlar,kalp pili ve işitme implant cihazlara zarar vermezler ve işlem anında özel pahalı sıvılar yerine serum fizyolojik kullanılır.Eski monopolar TUR aletlerinde bu üstün özellikler yoktur.

 

 • Lazer,Grean light:Ameliyat materyalini patolojiye  gönderilememesi bir dezavantajdır.Ama daha az kanama ya  ne den olması bir avantaj gibi görünmektedir.Bipolar TURP aletlerinin kullanıma girmesi ile bu avantajı da azaltmaktadır.
 • Radyo Frequency
 • Mikro Wave Thermo Treatment
 • Alkol Enjeksiyonu
 • TURP Ameliyatına Bağlı Yan Tesirler
 1. TURP da spontan kavernöz aktivite kaybı olabilir. %0-40 arası impotans olgularına rastlanabilir.
 2. TURP sonu şikayetler %75-90 düzelir. %5-35 devam eder
 3. BPH ameliyatını takiben %1, radikal prostatektomiyi takiben %2-87 kalıcı yada geçici inkontinans olur. İnkontinans tedavisi %32 penil klemp, %6 cerrahi girişim gerektirir.
 4. %1.5-29 üretral darlık ve zor idrar yapma

   


admin