HEMOSPERMİ

HEMOSPERMİ

Meninin kanlı gelmesi haline denir.Baze de hafif kahverengi gelir.Hastalarımız bu durumdan çok çabuk paniğe kapılırlar .Hemospermi  zor bir hastalık değildir ve biraz araştırmak ile bunun  asıl etken belirlenebilir.40 yaş altında daha sık rastlanabilir.Bazen anormal seksüel davranışta da rastlanabildiği gibi %20 vakada sebep tam olarak saptanamayabilir.

  NEDENLERİ

 • % 20 ideopatik(sebebi bilinemeyen)
 • %80 fonksiyonel (normal işlevi sonucu)
 • Organik
 • Enfexiyon
 • Taş
 • Tümör
 • Kanama diatezi
 • Seminal Kese hastalıkları
 • Utrikül Kisti
 • Kronik prostatitler;En sık sebeplerinden biridir.

TANI:Alt idrar yolu denen aşşağıdaki şekilde belirtilen alan titizlikle incelenerek tanı konmaya çalışılır.

 1. Hastanın öyküsü
 2. Trans rektal ultrasonografi:Makattan girerek yapılan  ultraso nografidir.Prostatı en net inceleme imkanı verir.
 3. Sistoskopi:İdrar yolunan içine girerek doğrudan alet ile  muaye nesi esastır.Gerekirse diğer muayeneler de yapılır.

Tedavi:Asıl amaç sebebin saptanarak  ortadan kaldırılmasıdır.Ayrıca genel tedavi sırasıyla aşşağıdaki gibidir.

 • Östrojen uygulanması
 • Antibiotik tedavisi .   Chlamidya enfeksiyonların da da tetrasiklinlerin daha yararlı olduğu göz önüde tutulmalı
 • Seksüel diyet
 • Kr prostatite bağlı hemospermi de kr prostatit te davisi uygulanır.
 • Tümörde ise ,Tümöre özğü özel tedavi uygulanır.

admin