GECE YATAK ISLATMA

ENÜREZİS  NOCTURİNA   

Enürezis noctürina “Gece Yatak Islatma”olarak bilinir3 yaşın üzerinde yatağı ıslatanlar enüretik sayılır. Tedaviye 5 yaşından  sonra başlanır.Normal koşullarda sağlıklı kişilerde gece hipofizden salınan´´vazopressin´´ artar ve idrar miktarı %50 azalır.bu denge bozulduğunda da gece yatak ıslatması olur

 • 3 erkek karşın 2 kadın da görülür.
 • 5 yaşında %20, 15 yaşında %1 görülür.
 • %10-25 enkorprorazis(gaita kaçırmak)
 • %80 olgu 10 yaşa kadar iyileşir.
 • Enüretiklerin %35 inde spinabifida saptanmıştır.
 • %19 Üriner enfeksiyon eşlik eder
 • %6 bağırsak parazitleri bulunur.
 • Enürezis %85 nocturinal(gece), %15 diürinal (gün boyu) dir.
 • 5 yaşında %15-20 görülen bu hastalık, adölesan çağında %1-2 ye düşer.olgunlaşma ile görülme sıklığı azalır.
 • E.noctürinada gündüz mesane fonksiyonu normal olduğu halde noctürünal  mesane kapasitesi azalmıştır.

OLUŞUMU:

 • Matürasyonda geçikme:İdrar kesesi olgunlaşmada gecikme %15
 • Fonksiyonel kapasite azlığı
 • Psikiatrik bozukluk %50
 • Ürolojik hastalıklar %15
 • Genetik Faktörler:Anne enüretik, baba enüretik ise çocuk %40, hiçbiri enüretik ise çocuk %15-20 enüretik olur.

Fizyo Patoloji:Enürezis en sık uykunun NREM döneminde görülür. Bir istatistiğe göre 1/3 olguda enürezis NREM 3-4 te oluşur. Nörotiklerde ise enürezis uykunun REM döneminde de görülür. İlk uyku başlangıcı NREM dir. %50 enüretik olguda anormal EEG kaydedilmiştir.

Tedavi:Her yaş için %15 kendiliğinden düzelme olabilir.

 1. Diazem:NREM süpresörüdür. Gecenin ilk 3 saatinde görülen enüreziste etkilidir.
 2. Tofranil:Gece 12 den sonra görülen enüretiklerde etkili. 0.9-1.5 mg/kg kullanılır.  %40-60 kür 5-75 mg/tablet. REM süpresyonu yapar 3 saatten sonra sağlar.Spinabifidada ilk tercih edilen ilaç olmalıdır.
 3. Difenil Hidentoin: dir.EEG anormalliğin de 4-5 mg/kg kullanılır.
 4. Ca kanal blokörleri
 5. Desmopresin:Minirin Nazal sprey,0.1-0.2 mg tb. Minirin 8 yaş üzerinde daha etkilidir.
 6. Antikolinerjikler:Örneğin ,Belloden Tentüri, Ürispas,Üropan 2mg,Spazmex 30mg,Üropan:Oksibutinin HCL:5 mg tb ve şurup vg
 7. Ürotex:Elektriki stimülatör dür. Küçük çocuklarda kullanılmaz
 8. Plasebo tedavide bile %65 düzelme görülür

admin