AŞIRI AKİF MESANE

   AŞIRI AKTİF  MESANE

 • AAM  denilebilmesi için hastanın 18 yaşın üzerinde ve yakınmalar en az 6 aydan fazla olmalı.
 • AAM nin toplumda görülme sıklığı %15 dir .Bu hastalık tüm yaş gruplarında izlenebilir ancak yaygınlığı yaşla birlikte artar,45 yaş ve altı grupta %10, 75 yaş ve üzerinde %30’dan oranda görülür.
 • Hastalarda İdrar yapma sıklığı günlük 8 den,idrar kaçırma yakınması kaftada 5 den fazla  olmalı ,bu bulgulara %30 rastlanır.
 • ABD de 20.milyon kişide AAM var ve yine  ABD de AAM ilk 10 hastalık arasında(8.sıra) yer almaktadır.

-Gündüz sık idrar yapma

-Gece sık idrar yapma

-Acil işeme hissi

-İdrar kaçırma(sıkışma ve zorlanma ile ilgili)

-İşedikten sonra rahat edenmeme ve tekrar işeme hissi.

Yakınmalarını bir arada bulunduran karışık bir tablodur.Kesin hastalık etkeni bilinmemektedir.Bazı özellikleri nedeni ile diğer idrar kesesi hastalıklarına benzemektedir.

 • Hastalıklığın  İrritabl kolon,fibro myalji ve yorgunluk sendromu ile beraber olması tam anlaşılamamıştır.
 • AAM %87 pelvik taban ve seksual işlev bozukluğu ile birlikte görülür.
 • AAM de İdrar–doku baryeri bozuk olduğun saptanmıştır.

OLUŞUMU:İdrar yolu iltihapları ;İdrar kesesinin iç döşeme yapısını bozarlar ,bu bozunum materyellerine karşı vucut savunma hücre leri ve maddeleri devreye girer,fakat bu faliyet idrar kesesi alehinde çalışır ise sonradan enfeksiyon geçse bile idrar kesesine ait yakın malar devam eder.İdrar kesesi duyarlı hale gelir.Eskisi kadar idrar biriktirip uygun yer ve zamanda işeme olayını gerçekleştiremez  İd rar kesesi iç kısmını döşeyen en önemli oluşumlardan biri de Glukoz Amino Glikan yapısındaki sümüksü maddedir.Bunun bazı özellikleri aşağıda sıralanmıştır.

 • Kimyasal olarak Mukopolisakkarit yapısında
 • Mikropların ve diğer kimyasalların yapışmasını önler.
 • İdrar kesesini döşeyen hücreler tarafından salgılanır.

AAM Etkenleri

 1.  Sinir sistemi dışanda nedenler
 • Bilinmeyen nedenler
 • Enfeksiyonlar
 • Işın tedavisi
 • İdrar kesesi hastalıkları ve çıkış darlıklar(taş,prostat büyümesi gibi)
 • İdrar kaçırma ameliyatları sonrası
 • Menapoz
 1.    Sinir sistemi ile ilgili nedenler.
 • İnme
 • Parkinson
 • Multiole nskleroz
 • Sinirlerde yaralanma
 • Sinirlerde iltihap
 • Sebebi bilinemeyen bozukluklar.

LABORATUAR:

 1. Antiproliferatif epidermal growth faktör (APEGF) artar.
 2. İnsulin like growth faktör (IGF) artar.
 3. Binding Pro 3 artar.
 4. IL 6 artar.
 5. Elektron mikroskop incelemesinde idrar kesesi bariyerleri bozulmuştur
 6. Ürodinamik testler bozulur.

TANI

 • Hastanın öyküsü
 • Ultrasonografi
 • Ürodinami
 • Sistoskopi ve gerekirse bipsi :İdrar kesesine kalem şeklinde bir alet ile doğal yollardan girip  gözlem yapma esasına dayanır.Bu esnada istenirse keseden parça da alınır.

          

TEDAVİ

   1Ağızdan alınan ilaçla ile tedavi ve genel önlemler

 •  Kafeinli içecekleri kesmek.kola,çay,kahve ,Çikolatalı ürünler,tüm alkollü içecekler,Sigara  gibi
 • Enfeksiyon ile mücadele etmek
 • Hastayı psikolojik iyi halde tutmak
 • İdrar  depolamayı artırıcı ilaçlar kullanmak
 • Non steroid anti enflamatuar denen halkımızın romatizma ilacı dediği bazı ilaçları kullanmak

   2-İdrar kesesi içine sonda ile verilen ilaçlar ile tedavi

 • İdrar kesesi içine sonda yardımı ile sulandırılarak: Atropin,heparin, kortizon,hyaluronik asit ,DMSO vb ilaçlar vermek
 • Bazen de çok mecbur kalınır ve diğer yöntemler ile iyileşmez ise idrar kesesi içine BOTOX enjeksiyonu yapmak  gerekebilir.

  3-Ameliyat

 • İdrar depolama kapasitesini artırıcı ameliyatlar
 • idrar kesesine giden sinirleri uyararak yapılan tedavi
İNTERTİSYEL SİSTİT TEDAVİSİNDE YENİ YAKLAŞIMLARA. DDLT(Düşük doz laser tedavisi) nasıl etki ediyor: Bu lazerler hücresel aktiviteyi uyaran dalga boylarında, soğuk (atermik) ve düşük enerji yayan kaynaklardır. DDLT aşşağıdaki mekanizmalarla etkinliklerini gösterirler.

 • Damar genişlemesi ve yeni damar oluşumu.
 • Ağrıyı azaltır.
 • Fibroblastların uyarılması sonucunda kollogen yapımının artması.
 • Doku yenilenmesini artırır.

Medivia Hastanesinde kullanılan BTL isimli hem düşük doz laser hem de soft şok dalgası üreten cihaz

Uygulama: Erkekte perineal (apış arası) ve suprapubik(göbek altı) olarak uygulanabilir.Kadında göbek altı ve vaginal alanlardan uygulanabilir.

B. ESWT  nasıl etki ediyor :ESWT.Myofasial ağrı ve onu tetikleyen hastalık ların üzerinde pozitif iyileştirici  etkisi gözlenmektedir. Aşşağıda anlatıldığı biçimlerde etkisini gösterir.

 1.  Substance P ; Sinir uçlarından salgılanır ve  ağrı maddesi olarak bilinir. Kas ve iskelet sisteminde ağrıyı azaltması. duyu sinirlerini etkileyerek damar ve sinir uçlarından Substance P ve nitroz oksit gibi messenger moleküllerin salınımının arttırılması damarlarda ve kaslarda gevşeme yapar,Ağrı azalırken ortama giden kan akımı artar ve Dokunun iyileşme hızlanır.Aynı şekilde hücre membranla rındaki iyon kanallarının aktivasyonu, artan metabolizma ve vasküler büyüme faktörlerindeki artış iyileşme sürecine katkıda bulunur.
 2. Fibroz kireçli dokuyu ;Kırar,bozar ve atıklar da lenfatiklerle olay yerinden uzaklaştırılır.
 3. Yeni damar oluşumu : Şok dalgaları ile azalan ağrı  nedeniy le damarlar genişler ve yeni damarlar oluşuğu gibi damar büyümesini sağlayan faktörlerin artmasına neden olur.

eNOS (endothelial nitric oxide synthase),

VEGF (vessel endothelial growth factor)

PCNA (proliferating cell nuclear antigen) gibi.

 

ESWT ve DDLT hasta açısından avantajları nelerdir?

 • Operasyon öncesi veya sonrası hiçbir bakım gerektirmez,
 • Ameliyat, anestezi, kesi ve dikiş gerektirmez (non-invasive)
 • Uygulama esnasında veya sonrasında acı duyulmaz.
 • 20-25 dakika gibi kısa bir süre içinde kolayca uygulanabilir.
 • Günlük yaşantıya hemen dönülebilir.
 • Yüksek başarı oranları ve hasta memnuniyeti sağlayan etkili bir çözümdür.
 • Komplikasyon riski ve yan etkisi olmayan güvenilir bir yöntemdir.

 

aşırı aktif mesaneli  hastalarda myofasial ağrı çok olur. Ağrı  perine, pelvis, göbek altı  ve genital bölgede , idrar yaparken ve erkekte ejekülasyon esnasında değişik dereceden hissedilir.yukarıda sayılan özellikleri nedeniyle ESWT ve DDLT aşırı aktif mesane  tedavisinde tek başına yada ilaçlarla beraber güvenle kullanılan tedavi seçenekleridir.

 

 

 

admin