CİNSEL GELİŞİM HASTALIKLARI

CİNSEL GELİŞİM HASTALIKLARI

Cinsel gelişim hastalıkları (CGH) denilince cinsel organların doğuştan ve edinsel hastalıkları kastedilmektedir. Konumuz ile ilgili bazı kavramlarda içerik açısından hala aktif gelişmeler vardır bu yönüyle anlaşılmasında bazı zorluklar olabilir. Amacımız çok geniş alanı kapsayan CGH hakkında fikir vermektir.

1-EDİNSEL CİNSEL GELİŞİM HASTALIKLARI

FİMOZİS –PARAFİMOZİS VE SÜNNET;Sünnet derisi altında koruyucu, yağlayıcı, apokrin özellikli Tayson bezlerinden salgılanan krem kıvamında,hafif sarı renkli özel salgıya Smegma denmektedir (Şekil 1). Smegma salgısı 16-17 yaşına kadar ortalama %5 artar. Normalde smegma bozulana ve enfekte olana kadar faydalı bir yapıdır. Şekil 1;Penis yapısı ve smegma.

Devamını Oku

PELVİK TABAN KASI UYARI TESTİ (PUT=TENS)

ELEKTRONİK PELVİK TABAN KASLARI UYARI TEDAVİSİ (ePUT=TENS)

Giriş;

MÖ 2500 da Mısırda ağrıların tedavisinde elektrik balığı cinsi olan “malaptericus electricus” kullanılıyordu.

MÖ 410: Yunanlı hekim Hipokrates.ve M.Ö. 46 yılında Romalı hekim Scirbonius Largus baş ağrısı ve artrite bağlı gelişen ağrılarda elektrikli yılan balığının (Torpedo marmorata)  tedavi edici etkisini bildirmişlerdir.

Devamını Oku

ŞOK DALGALARININ ÜROLOJİDE KULLANIMI

 

ŞOK DALGALARININ ÜROLOJİDE KULLANIMI

Şok dalgaları(ŞD=ESWT;extre corporial shock wave) ,titreşim sonucu oluşan ses dalgalarından oldukça farklı yüksek enerji içeren basınç dalgalarıdır.Doğada yağmur yağarken oluşan şimşeğin yarattığı gök gürültülüsüyle ,kamçının şaklamasıyla ,uçağın ses duvarını aştığı durumlarda çok sayıda şok dalgaları oluşmaktadır.

Devamını Oku

DİYABETİN ÜROLOJİK ÖNEMİ

DİYABETİN FİZYOPATOLOJİSİ
Diyabet soğuk enflamasyon yapan hastalık olarak tanımlanır. Soğuk iltihaplarda olay yavaş,sessiz ve sinsi seyreder sonmunda hedef organlarda tahribata ve işlevsel bozukluklara neden olurlar.Diyabette asıl hedef organlar damarlar ve sinirlerdir olup zararlı etkilerini soğuk inflamasyon ve polyol mekanizmaları ile gösterir.
A. Soğuk enflamasyon;Hiperglisemi ve adipoz dokudan kaynak lanan sitokinler (proinflamatuar mediatörler) asıl patolojiyi başlatan etkenlerdir..

Soğuk inflamasyon evreleri
1. Pro inflamatuar mediatörler ;Tümor Nekrozing Faktör alfa (TNF-α) ,interlökin-6 (IL-6), IL-2, ve interferon-gamma (IFN-γ) ,CRP gibi pro inflamatuar mediatörler damar endoteli etkilerlerler ayrıca ortamda ROS artmasına neden olurlar (Şekil 1).
1 Devamını Oku

SERTLEŞME SORUNU

 

 SERTLEŞME SORUNU “çok mu önemli?

Erkekte cinsel işlevin değerlendirilmesi için en önemli gösterge penis sertleşmesidir.Bu olayın yeteri zaman ve kıvamda sürdürülmesi gereklidir.Tıpta sertleşme problemi, erektil disfonksiyon olarak bilinmektedir ve önemli halk sağlığı problemidir.Konunun tek başına sertleşme problemi olarak algılanması eksikliktir ama halkımız ile iletişimde bu kavram çok daha kolay algılanmaktadır.

  • Yaş;Sertleşme problemi; 40 yaş altı 10 erkekten 1’inde ,40 yaş üstü ise 2 erkekten 1’inde görülmektedir.
  • Diyabet;5 yıllık hastalarda%30,15 yıllık hastalarda da %50 sertleşme problemi görülür.Diyabet ise toplumda 11 kişide 1 rastlanan ,sık görülen metabolik hastalıktır.Özetle DM da normal nüfusa göre sertleşme problemi 3 misli daha fazla görülmektedir.
  • Hipertansiyon;Toplumda 18 yaş üzeri nüfusunun %30 kadarında hipertan siyon hastastalığı vardır. Hipertansiyonda da %30  sertleşme problemi görülmektedir.
  • Obezite;Ülkemizde erişkin nüfusun yaklaşık %20’sinde görülmektedir. Doğrudan obezitenin kendisi ve eşlik eden hastalıklar(Diyabet, hipertansiyon, damar sertlaşmesi) sertleşme problemi oluşturmaktadır.

Asıl seks organı beynimizdir.Penis sadece beynin isteklerini yerine getiren bir “emireri”dir.Bilindiği gibi penis 15-20 cm uzunluğunda 3 adet kalem şeklinde çubuktan, her bir çubuk ise  sünger şeklinde damarlardan oluşmaktadır.Yani penis tama yakın “damarsal bir organdır”.Duygusal istekler sinirler aracılığı ile penise kan dolmasını ve Sonuçta sertleşmeyi sağlarlar.Çünki sertleşme hormonal,duygusal,damarsal ve sinirsel bir olaydır.

1

Devamını Oku

İDRAR KAÇIRMA

İDRAR KAÇIRMA

Hern iki böbrek tarafından kan temizleme işlemi sonu atık olarak üretilen idrar iç idrar yolları aracılığı ile idrar kesesine gelir.Erişkin günde 800-1200 cc idrar üretir. Bu bizim suda eriyen katı maddelerin vücuttan atılması için gerekli miktardır.Ayrıca ortalama 1000 cc idrar çıkarmak için 3 misli sıvı almamız gerekliliğini de hatırlamamız lazım.

1

Devamını Oku

KRONİK PROSTATİT PÜF NOKTALARI

CP/CPPS (KRONİK PROSTATİT);PÜF NOKTALARI

TARİHÇE;Prostatit 100 yıldır bilinen. tanı ve tedavide 50 yıldır dişe dokunur yaklaşımlar yapılabilen çiçeği burnunda bir hastalıktır.

  • Prostatit ilk defa 1815 de tanımlandı
  •  1906 da klinik değerlendirmelere katıldı
  • 1933 yılında prostatitte bakteriel ve sitolojik değerlendirmeler yapıldı.
  • 20.yy da prostat masajı devreye girdi
  • 1930 larda antibiotik kullanıldı
  • 1960 larda prostat masajı sonucu oluşan üretral akıntı damlası incelendi (EPS)

Devamını Oku